Jongveeopfok

huisvesting_1

Sinds 2012 heeft het jongvee van de Hooibeekhoeve daarom een nieuwe stal. Er is plaats voor 145 stuks jongvee van verschillende leeftijd en 25 droge koeien.

Sindsdien loopt er onderzoek bij de kalveren naar o.a.  huisvesting, voeding en het gebruik van een kalverdrinkautomaat. Investeren in het jongvee rendeert om straks top melkkoeien te hebben en dit uit zich ook in de huidige onderzoeksthema’s.

Apart geventileerde kalverafdeling

Hooibeekhoeve beschikt over een apart geventileerde kalverafdeling. In dit filmpje ontdek je hoe die kalverafdeling er in praktijk uitziet.