Huisvesting en koecomfort

Huisvesting en koecomfort

Onze stal is uitgerust met koeborstels waar de koeien zich kunnen laten schuren. Dit is natuurlijk gedrag voor de dieren. Bovendien bevordert het de bloedsomloop en brengt het rust in de stal. De ligboxen hebben zachte matten en golvende schoftbomen om het ligcomfort te maximaliseren. De windbreeknetten en de verlichting in de stal wordt automatisch bijgestuurd op basis van sensormetingen van luchtvochtigheid, windsnelheid en -richting en temperatuur. Ook aan de hoogproductieve koeien en pasgekalfde vaarzen wordt extra aandacht besteed. Zij krijgen via een voorrangsgang versnelde toegang tot de melkrobot zodat ze regelmatig gemolken kunnen worden en zich niet laten wegdringen in de wachtruimte. De hoogdrachtige koeien krijgen ook extra comfort in een strobox tijdens de laatste weken van de droogstand.

Stalvernieuwingen uitgetest

Omdat de huisvesting en het stalklimaat een grote invloed hebben op het dierenwelzijn, het koecomfort en dus ook de productieresultaten, test Hooibeekhoeve vernieuwende stalinrichtingen uit. Zo hadden we onlangs een demonstratie van verschillende soorten matten, matrassen en kniebomen en gingen we na of een rond ligboxenplein meer ligcomfort biedt dan de klassieke ligboxenopstelling in rijen.

Ook in de toekomst zal Hooibeekhoeve nieuwe stalinfrastructuur onderzoeken en demonstreren, zoals bijvoorbeeld momenteel drie verschillende ammoniakreducerende roostertypes in de melveestal of de apart geventileerde kalverhuisvesting in de jongveestal.

Je kan bij ons terecht voor objectieve informatie en vindt er een antwoord op jouw huisvestingsvragen.