Infrastructuur

Elk dier een plekje

Zowel de kalfjes als de koeien verblijven in een open loopstal met ligboxen. Die stallen laten toe dat de dieren vrij kunnen bewegen tussen de verschillende lig-, voeder- en drinkplaatsen. De melkveestal geeft plaats aan 58 melkkoeien. In de jongveestal is er plaats voor 169 dieren. Naast de kalfjes vinden ook de oudere vaarzen en de droogstaande, of hoogzwangere, koeien er hun plekje. Wordt er een stierkalfje geboren, dan wordt hij tijdelijk ondergebracht in een eenlingiglo buiten de stal.

Oost west, thuis ligt best

Wist je dat koeien 12 uur per dag hun maal herkauwen? Dat doen ze het liefst op een rustig plekje. Een aparte box met matras zorgt voor het nodige ligcomfort tijdens het herkauwen. Kniebomen vooraan en aan de zijkanten van de ligbox laten de koe toe vlot te gaan liggen en op te staan. Maar welke stalmat en knieboom kies je nu het best? Om de melkveehouder met die keuze te helpen, zijn er 15 soorten stalmatrassen en kniebomen, live uitgetest door de koeien. Daarnaast vergelijkt een tentoonstelling met stalen de producten en hun eigenschappen met elkaar. Voor enkelen is er nog een rond ligboxenplein. De taartvorm met 9 ligplaatsen is ruim in oppervlakte waardoor de dieren makkelijk in en uit de ligbox kunnen stappen.

Van kraamafdeling tot melkstal

Kalfjes verblijven de eerste 10 dagen in een afgesloten kraamafdeling in individuele hokken, om op krachten te komen. Die kraamafdeling bevindt zich in de jongveestal, maar wordt belucht met een afzonderlijk ventilatiesysteem: verse lucht wordt via ondergrondse buizen van buitenaf aangezogen. Op die manier wordt de infectiedruk bij de jongste en meest vatbare kalfjes beperkt. De oudste dieren, de melkkoeien, verblijven in de melkstal waar de melkrobot 24 uur op 24 klaar staat om koeien te melken. Dit is niet alleen handig voor de melkboer, ook de koeien worden er rustiger door, nu ze hun leven op eigen ritme kunnen leiden. Melkkoeien brengen gemiddeld 3 keer per dag een bezoekje aan de melkrobot. Wanneer juist, dat kiezen ze zelf.

Alles automatisch

De melkveehouder van vandaag is mee met de laatste technologische trends zodat hij de gezondheid van z’n koeien nauwlettend kan opvolgen. Een mestrobot met watersproeisysteem houdt de vloerroosters mestvrij. In een ecoroostervloer zijn rubberen ‘flapjes’ voorzien die openen en sluiten onder invloed van het gewicht van mest en urine. Zo leiden de vloerroosters uitwerpselen naar de mestkelder en houden omgekeerd de ammoniak tegen met een gezondere stallucht als resultaat. Bovendien geven de rubberen delen die in de betonnen roostervloer zijn ingewerkt ook meer grip. Zowel de mestrobot als de ecovloer zijn een goede zaak voor de hygiëne in de stal en gezonde klauwen bij de dieren. Met een kalverdrink- en krachtvoerautomaat kunnen de kalfjes zelf bepalen wanneer ze melk drinken en krachtvoer opnemen. Een weegbrug aan de toegangspoort weegt alle in- en uitstromen van het melkveebedrijf, zoals gras, maïs, mest en melk.

Het teeltplan

Wist je dat een koe dagelijks 60 kg gras en maïs eet? De melkveehouder zaait, oogst, bewerkt en bewaart dat gras en maïs zelf. Hiervoor is een goede kennis nodig van het gewas, de bodem en de teelttechnieken. Met onze proeven verzamelen we bijkomende kennis die melkveehouders helpt bij hun werkzaamheden op het gras- en maïsveld. Voor de 100-tal dieren op de Hooibeekhoeve wordt een 29 ha gras en een 25 ha maïs geteeld.