Projecten

Gezonde klauwen op stal

Een goede klauwgezondheid bij melkvee is een absolute must voor een duurzame bedrijfsvoering met optimale producties. In het demonstratieproject ‘Gezonde klauwen op stal’ werd de klauwgezondheid op melkveebedrijven in beeld gebracht. De samenvattende brochure van dit project bevat informatie over het herkennen van koeien met klauwproblemen, de meest voorkomende klauwaandoeningen en praktische tips. De brochure kan je hieronder terugvinden.

  • Link met huisvesting en koecomfort: binnen het project werden demoproeven rond klauwbaden en mestrobots georganiseerd.

Dit project werd gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verliep in samenwerking met KILTO vzw, KU Leuven campus Geel, PVL en DGZ.

Logo demoprojecten