Projecten smart farming

Lopende projecten

De transitieperiode als monitoringsvenster voor de  veerkracht van hoogproductief melkvee

Economisch gezien heeft de periode van 60 tot 90 dagen rond het afkalven een grote impact. Dit project heeft daarom als doel tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Deze tools zullen het mogelijk maken voor de veehouder om risicodieren gericht te identificeren, op te volgen en individuele preventiemaatregelen te nemen om de kans op problemen tijdens de transitieperiode te verlagen en de productiviteit en het dierenwelzijn te verhogen. In de loop van dit project zal het kennisplatform www.koesensor.be verder uitgebreid worden met informatie over indicatoren, sensortechnologie en biomerkers ter ondersteuning van het transitiemanagement. De start van dit project is voorzien in oktober 2018.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en verloopt in samenwerking met UGent, KU Leuven, ILVO en Inagro.

Logo VLAIO

 

 

 

 

NEFERTITI

NEFERTITI is een uniek project met maar liefst 32 partners verspreid over 17 landen en wordt gecoördineerd door ACTA (Frankrijk). Binnen het project zullen 10 interactieve thematische netwerken uitgebouwd worden verdeeld over de 3 hoofdsectoren dierlijke productie, akkerbouw en tuinbouw. Binnen een thematisch netwerk zullen partners uit verschillende landen kennis uitwisselen rond een specifiek thema door het organiseren van uitwisselingen en demo-activiteiten. Regionaal worden rond diezelfde thema’s werkgroepen (hubs genaamd) opgestart met hierin landbouwers, adviseurs, NGO’s, industrie, onderwijs, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

Met deze structuur wil NEFERTITI toegevoegde waarde creëren door het stimuleren en vergemakkelijken van kennisuitwisseling zowel binnen hubs, tussen hubs als tussen thematische netwerken om zo innovatieve technieken in de sector te implementeren. Dit alles moet leiden tot een duurzame, klimaatvriendelijke landbouwsector. De resultaten van dit project, waaronder publicaties en filmpjes komen ter beschikking op een website in meerdere talen. Het project kan ook gevolgd worden op facebook via https://www.facebook.com/NEFERTITI.EU/.

In Vlaanderen zijn Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve betrokken bij het project. Hooibeekhoeve zal een regionale werkgroep (hub) oprichten rond het thema “Precision lifestock farming (PLF)”.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Europees programma Horizon 2020. 

Logo NEFERTITI

Afgelopen projecten

Betere uiergezondheid door monitoren herstel bij mastitis (MastiMan)

Dit project dat kortweg MastiMan wordt genoemd, heeft als doel het uiergezondheidsmanagement op Vlaamse melkveebedrijven in kaart te brengen en te optimaliseren aan de hand van informatie en sensordata die vandaag reeds beschikbaar is.

Wat gaan we concreet doen?

  • De werkelijke productieverliezen demonstreren
  • De praktische tools en handleidingen (afgetoetst aan de praktijk in discussiegroepen) aanreiken
  • De verzamelde kennis via het Koesensor-kennisplatform (www.koesensor.be) actief verspreiden

Met de handleidingen en tools kunnen melkveehouders en bedrijfsdierenartsen onmiddellijk aan de slag. Door de meest voordelige preventie‐ en behandelstrategieën te implementeren kunnen de melkproductieverliezen ten gevolge van mastitis beperkt worden. Het kenniscentrum zal ook advies verlenen aan melkveehouders, dierenartsen en erfbetreders die met vragen zitten omtrent sensortechnologie in de melkveehouderij.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en gebeurt in samenwerking met KU Leuven, M-teamUgent en Hooibeekhoeve.

Logo VLAIO

 

 

 

 

Koesensor

Het Koesensorproject was gericht op de individuele opvolging van vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee. Dit werd gedaan aan de hand van online meetbare melkparameters. Er werd nagegaan hoe beschikbare commerciële sensoren efficiënter gebruikt kunnen worden. Ook onderzoek naar nieuwe sensortechnologie, zijnde een NIR-melksamenstellingssensor die online vet-, eiwit- en lactosegehalte meet in melk en een progesteronsensor maakten onderdeel uit van dit project.

Het opgerichte kennisplatform www.koesensor.be bevat heel wat informatie over technologie in de melkveehouderij. Melkveehouders kunnen er nog steeds terecht voor individueel advies en de laatste informatie over sensoren en andere relevante projecten.

Dit project werd gefinancierd vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en verloopt in samenwerking met KU Leuven en ILVO.

Logo VLAIO