Bodem en bemesting

bemesting_4

Maximale inzet van dierlijke mest

Meststoffen geven je gewas de nodige voedingsstoffen om optimaal te kunnen groeien. De maximale hoeveelheden van dierlijke mest of kunstmeststoffen die je op je velden gebruikt worden bepaald door de wetgeving. Op de Hooibeekhoeve onderzoeken we hoe er binnen deze randvoorwaarden zo optimaal en goedkoop mogelijk kan bemest worden. We focussen hierbij op het maximaal gebruik van dierlijke mest. Deze is economisch en ecologisch duurzamer in gebruik.

Blijvende aandacht voor de bodem

Hoe zorg je ervoor dat de bodem voldoende voedingsstoffen, vocht en zuurstof bevat om een plant ongestoord te laten groeien? En hoe zorg je ervoor dat die bodem vruchtbaar blijft? Op deze vragen zoekt Hooibeekhoeve een antwoord. We bekijken hiervoor verschillende bodembewerkingstechnieken en hun impact op de bodem. Door onze ligging vindt ons onderzoek voornamelijk plaats op zandgrond.