Gewasbescherming

Gewasbescherming

Hooibeekhoeve sensibiliseert rond puntvervuiling en verricht onderzoek naar ritnaalden in onder andere maïs. IPM (Integrated Pest Management) is een belangrijk thema.

Voorkomen van puntvervuiling

Wil je als landbouwer je fytolicentie verlengen? Dan is het nodig om voldoende vorming te volgen. Als we proefveldbezoeken of studiedagen inrichten rond teelttechnieken komen IPM thema’s vaak voldoende aan bod zodat deze als vormingsactiviteit voor fytolicentie in aanmerking komen.