Publicaties

Folder: faunavriendelijk maaien 

Faunavriendelijk maaien: dat is maaien zonder onbedoelde slachtoffers zoals fazanten, patrijzen, konijnen of zelfs reekalveren. Door deze techniek toe te passen houd je bacteriën (bv. clostridium) uit je kuilen en houd je je dieren gezond.

Heb je een perceel waar wild voorkomt? Dan kan je best jagers inschakelen om het perceel vreemd te maken. Zelf kan je met een aangepast maaipatroon ervoor zorgen dat het wild naar de juiste richting kan vluchten en zich niet schuilhoudt in het midden van het perceel.  In praktijk betekent dit maaien van binnen naar buiten in plaats van andersom of voor grotere percelen van de ene naar de andere kant. 

Filmpje: Faunavriendelijk maaien 

Rekentool: Rekenen aan boerennatuur 

Bereken op basis van je productieve oppervlakte, teelten en akkerranden welk effect dit heeft op je saldo per hectare. Deze rekentool houdt rekening met 3 verschillende scenario's. 

Filmpje: Akkerranden en overhoekjes

Teeltfiches: productieve en niet-productieve teelten 

Hoe gaan Kempense veebedrijven best aan de slag met productieve en niet-productieve teelten? Je vindt een goed overzicht in het keuzeschema. Meer gedetailleerde info vind je in de teeltiches. 

Looboeren