Tips voor je bedrijf

Weet wat er is

Amfibieëninventarisatie met behulp van fuik
 •  Welke planten en dieren komen nu reeds voor op je bedrijventerrein? Misschien zijn er enthousiaste vrijwilligers van (natuur)verenigingen die je hierbij kunnen helpen? Wie weet is je terrein nu reeds een klein paradijs voor heel wat dieren en planten!
 • Ga na wat de natuurlijke ‘abiotische’ factoren van je terrein zijn (zoals bodemtype, waterhuishouding, reliëf…). Kies voor de juiste plant op de juiste plaats. Plant op natte gronden bijvoorbeeld best planten die aan deze omstandigheden aangepast zijn in plaats van het draineren van je terrein. Het zal je heel wat kosten besparen!
 • Maak een plan van het terrein en bepaal een functie voor elke zone: waar is er veel betreding en moeten er paden komen? Welke stukken worden niet gebruikt? Kan de natuur daar vrij spel krijgen?

Op je bedrijventerrein

Tuin van bedrijf Oude Metalen Harzé
Tuin van bedrijf Oude Metalen Harzé
 • Neem een kijkje naar onze fiches Plant-goed. Deze praktische fiches gidsen je handig door de aanleg van verschillende groenelementen zoals een vijver, klimgroen, een haag, en nog zo veel meer ...
 • stel een beheerplan op voor je terrein
 • volg de evolutie van de natuur op je bedrijventerrein: organiseer hiervoor regelmatig rondgangen en/of tellingen en registreer je bedrijventerrein op waarnemingen.be
 • voorzie een bloemenweide op een braakliggend stukje grond
 • kies voor planten die bijen of vlinders aantrekken: in de publicatie Tuin-Wijzer worden heel wat insectenvriendelijke planten in de kijker gezet
 • kies voor zowel hoge als lage planten zodat er meer schuilplaatsen zijn voor dieren
 • laat uitgebloeide stengels in de winter staan: insecten gebruiken ze om te overwinteren
 • plaats een bijenhotel voor wilde bijen, deze bijen steken niet
Groendak
Groendak


Op of aan je bedrijfsgebouw
 

 

Communiceren over biodiversiteit

 • communiceer bij een opendeurdag over de dieren en planten die op je bedrijventerrein voorkomen
 • informeer je werknemers over de maatregelen die je neemt en het nut die deze maatregelen hebben voor de natuur en nodig ze uit die ook in de eigen tuin toe te passen.

Natuur in je buurt

Willebroek - Noord-Puurs
Willebroek - Noord-Puurs

Biodiversiteit en je bedrijfsactiviteiten

 • neem het thema biodiversiteit op in de visie van je bedrijf
 • beperk het verpakkingsmateriaal van je eindproduct
 • gebruik ecologische schoonmaakproducten
 • zorg voor een efficiënte routeplanning van de voorziene transporten
 • beperk je papierverbruik door na te denken over reclamefolders, kastickets,…
 • gebruik duurzaam kantoormateriaal

Meer tips

Nog meer suggesties voor het biodivers inrichten van een bedrijventerrein vind je onder meer op de webpagina's over biodiversiteit en bedrijven, het kennisplatform over bedrijven en biodiversiteit op Ecopedia en op deze website van Natuurpunt.