Tips voor je bedrijf

Momenteel loopt er een Europees project dat biodiversiteit op bedrijfsterreinen wil stimuleren, je leest er alles over op deze pagina.

Doe de biodiversiteitsscan BIODIVA

Deze scan geeft je een inzicht in de huidige status van de biodiversiteit, de direct te nemen acties en de mogelijke toekomstige verbeteringstrajecten. Je kan kiezen voor BIODIVA of BIODIVA Light (voor KMO's en bedrijven die starten met biodiversiteit).

Amfibieëninventarisatie met behulp van fuik

Weet wat er is
 

 • Welke planten en dieren komen nu reeds voor op je bedrijventerrein? Misschien zijn er enthousiaste vrijwilligers van (natuur)verenigingen die je hierbij kunnen helpen? Wie weet is je terrein nu reeds een klein paradijs voor heel wat dieren en planten!
 • Ga na wat de natuurlijke ‘abiotische’ factoren van je terrein zijn (zoals bodemtype, waterhuishouding, reliëf…). Kies voor de juiste plant op de juiste plaats. Plant op natte gronden bijvoorbeeld best planten die aan deze omstandigheden aangepast zijn in plaats van het draineren van je terrein. Het zal je heel wat kosten besparen!
 • Maak een plan van het terrein en bepaal een functie voor elke zone: waar is er veel betreding en moeten er paden komen? Welke stukken worden niet gebruikt? Kan de natuur daar vrij spel krijgen?

Op je bedrijventerrein

Tuin van bedrijf Oude Metalen Harzé
Tuin van bedrijf Oude Metalen Harzé
 • stel een beheerplan op voor je terrein
 • volg de evolutie van de natuur op je bedrijventerrein: organiseer hiervoor regelmatig rondgangen en/of tellingen en registreer je bedrijventerrein op waarnemingen.be
 • voorzie een bloemenweide op een braakliggend stukje grond
 • kies voor planten die bijen of vlinders aantrekken: in de publicatie Tuin-Wijzer worden heel wat insectenvriendelijke planten in de kijker gezet
 • kies voor zowel hoge als lage planten zodat er meer schuilplaatsen zijn voor dieren
 • laat uitgebloeide stengels in de winter staan: insecten gebruiken ze om te overwinteren
 • plaats een bijenhotel voor wilde bijen, deze bijen steken niet
Groendak
Groendak


Op of aan je bedrijfsgebouw
 

 

Communiceren over biodiversiteit

 • communiceer bij een opendeurdag over de dieren en planten die op je bedrijventerrein voorkomen
 • informeer je werknemers over de maatregelen die je neemt en het nut die deze maatregelen hebben voor de natuur en nodig ze uit die ook in de eigen tuin toe te passen
 • onderteken de gedragscode invasieve planten en engageer je om geen invasieve planten aan te planten op je bedrijventerrein. Communiceer hierover met je werknemers, klanten en andere bedrijven.

Natuur in je buurt

Willebroek - Noord-Puurs
Willebroek - Noord-Puurs

Biodiversiteit en je bedrijfsactiviteiten

 • neem het thema biodiversiteit op in de visie van je bedrijf
 • beperk het verpakkingsmateriaal van je eindproduct
 • gebruik ecologische schoonmaakproducten
 • zorg voor een efficiënte routeplanning van de voorziene transporten
 • beperk je papierverbruik door na te denken over reclamefolders, kastickets,…
 • gebruik duurzaam kantoormateriaal

Meer tips

Nog meer suggesties voor het biodivers inrichten van een bedrijventerrein vind je onder meer op deze website van Natuurpunt.

INTERESSE?

Bekijk wat het Europese project rond bedrijven en biodiversiteit '2BE Connect', voor jou kan betekenen. Neem contact op met ons om binnen dit project samen te werken of voor meer informatie!