Plant-goed

De fichereeks Plant-goed wil scholen, burgers, landbouwers, gemeenten en verenigingen helpen om groenelementen aan te planten en te onderhouden. Een handig stappenplan gidst je door de verschillende stappen. De fiches geven een duidelijk overzicht van de nodige materialen, de beste periode voor aanleg en/of onderhoud en aandachtspunten. Voor bijkomende informatie of voor de keuze van soorten kan je terecht bij een expert zoals je Regionaal Landschap.

Plant-goed voor scholen

Scholen die hun speelplaats willen vergroenen of binnen het project 'Groene Oases' een ontharding- en vergroeningstraject starten, vinden hieronder een begeleidend document met extra tips en informatie.

Vragen?

Lokale besturen met vragen rond biodiversiteit, natuur en landschap kunnen ook bij de provincie terecht voor advies of projecten op maat. Alles over onze ondersteuning voor lokale besturen lees je hier

Landbouwers, scholen, burgers en verenigingen kunnen bij vragen en voor meer informatie terecht bij de experten van hun Regionaal Landschap en MOS Antwerpen.

Kwaliteitslabels