Risschotseloop

Overzicht van de nieuwe meander

Bij hevige regens treedt de Risschotseloop buiten haar oevers. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, waaronder de toegenomen bebouwing en de inname van het natuurlijke valleigebied. Bovendien wordt het water te snel afgevoerd, wat stroomafwaarts voor problemen zorgde in de wijk 'Goudveld'. 

Nieuwe loop

De provincie Antwerpen liet als waterloopbeheerder een studie uitvoeren op zoek naar mogelijke oplossingen. Uit de voorgestelde scenario's werd uiteindelijk gekozen voor een aftakking van de Risschotseloop.

Op bos- en weidegronden langs de Hallebaan en de Sint Antoniusbaan groef de provincie een nieuwe bedding voor de Risschotseloop. Stroomopwaarts van de woonkern takt deze af van de oude loop en leidt zo het overtollige water om de wijk 'Goudveld' heen. De huidige loop blijft behouden, maar het water zal hier door de aftakking niet meer zodanig stijgen dat de beek overstroomt. De nieuwe loop werd meanderend aangelegd met een accoladeprofiel, dat zorgt er samen met knijpconstructies voor dat water gebufferd wordt in de nieuwe waterloop. Ter hoogte van het Zoerselbos sluit de nieuwe loop aan op de oude loop. 

Nieuwe ingrepen

Zoals William Camden reeds zei:

All the proof of a pudding is in the eating
Nieuwe meander onder water

Een eerste echte test waren de overstromingen in mei-juni 2016. De bypass toonde zijn vermogen om water te bufferen, waardoor de wijk Goudveld in tegenstelling tot vroeger van de grootste ellende gespaard bleef.

Er werd ook duidelijk dat ter hoogte van het Zoerselbos nog ruimte voor verbetering was. Het werk aan onze projecten stopt dan ook niet bij de oplevering. Vanaf de ingebruikname blijven we evalueren en bijsturen waar nodig. Ook voor de Risschotseloop staan er al nieuwe ingrepen op de planning om de werking te optimaliseren.

Nieuw bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nam van de gelegenheid gebruik om de vallei van de Risschotseloop als ecologische verbinding te versterken. Hiervoor werd het naaldbos aan de Hallebaan gekapt, zodat hier een inheems loofbos kan ontstaan. Dat sluit beter aan op het natuurgebied Zoerselbos. Er komt ook een nieuw wandel- en ruiterpad afgestemd op de voorzieningen in het Zoerselbos. ANB bekostigde deze werken.

Nieuwe fietsvoorzieningen

De gemeente Zoersel maakte het kruispunt Hallebaan-Sint Antoniusbaan veiliger voor overstekende fietsers. In de Hallebaan ligt nu bovendien een veilig en functioneel tweerichtingsfietspad. Deze werken werden volledig door de gemeente gefinancierd.

Aannemer Van Beers Hoogeloon maakte met behulp van een drone dit knappe filmpje van de werken 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.