Babbelbeekse Beemden

Meer natte natuur, minder natte voeten

De 'Babbelbeekse Beemden' is een natuurlijk overstromingsgebied in de vallei van de Babbelsebeek. Ondermeer woonwijk De Beunt wordt zo beschermt tegen wateroverlast. Die beschermende werking heeft de provincie Antwerpen gevoelig uitgebreid. Ze kocht aangrenzende percelen op en legde hier nieuwe meanders aan voor zowel de Arkelloop als de Babbelsebeek.

Een onthardingsproject van gemeente Duffel zorgde voor nog meer ruimte voor de Arkelloop. 

Nieuwe meander Babbelbeekse Beemden Senthout
Nieuwe meander van de Arkelloop aan Senthout

Meer meanders, meer ruimte voor water

De provincie Antwerpen kocht een perceel grond tussen Senthout en de Babbelbeekse Beemden om de Arkelloop opnieuw te laten kronkelen. Die liep langs de rand van dit perceel naast de straten Senthout en Bremstraat. Nu slingert de beek zich langs waardevolle plantengroei. De nieuwe meanders zetten zich voort tot zo’n 250 meter voorbij de samenvloeiing van de Arkelloop en de Babbelsebeek. Daar sluit de nieuwe meander aan op een meander die we eerder realiseerden. Zo ontstaat één groot natuurgebied dat de omvang van de bestaande Babbelbeekse Beemden sterk overstijgt.

De totale meanderlengte bedraagt nu maar liefst 1,6 kilometer. Zo hebben de Arkelloop en de Babbelsebeek extra veel ruimte om water te bufferen. Door alle kronkels loopt het water bovendien minder snel weg. Een troef om ons te wapenen tegen zowel wateroverlast als -schaarste.

Nieuwe meander Babbelbeekse Beemden
Ook voorbij de samenvloeiing met de Babbelsebeek zetten de meanders zich voort

Meer ecologie, meer recreatie

De ecologische waarde van het gebied ging flink omhoog. Al die nieuwe meanders betekenen meer ruimte voor een heleboel planten en dieren. Een opsteker voor de biodiversiteit.

De Babbelbeekse Beemden waren al erg in trek bij wandelaars. Die kregen ook meer ruimte, want we hebben de bestaande wandelpaden fors uitgebreid. Nieuwe vlonderpaden zorgen voor extra avontuur. Wandelaars die graag met de fiets komen, kunnen die netjes stallen in de fietsenstallingen aan weerszijden van het gebied.

Honden zijn helaas niet welkom in het natuurgebied. Je trouwe viervoeter is immers een grote bedreiging voor de kwetsbare natuur. Gelukkig zijn er tal van andere plekken waar je wel met je hond terecht kunt. Neem maar eens een kijkje in de Groenzoeker!

Minder verharding, meer infiltratie

Lokaal bestuur Duffel liet een stuk van de straat Senthout ontharden om extra water te kunnen infiltreren. De omgeving werd zo ook verkeersveiliger. Wandelaars en fietsers kunnen zorgeloos van de natuur komen genieten.

De kruising van de Arkelloop met Senthout werd vernieuwd. Om het water van de Arkelloop beter te laten doorstromen, werd de lange en verouderde koker onder het kruispunt vervangen door een kortere.

Hefboom voor Natte Natuur

Natte natuur levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Als onderdeel van de Blue Deal trekt de Vlaamse Regering dan ook heel wat subsidies uit voor lokale hefboomprojecten rond natte natuur. Ook voor dit project konden we rekenen op een subsidie.