het Loeijens Neetje

Panorama Loeijens Neetje
het Loeijens Neetje

De vissen in het Loeijens Neetje - een zijloop van de Kleine Nete in de regio Retie-Kasterlee - kunnen weer ongestoord in alle richtingen zwemmen, een noodzakelijke voorwaarde om voedsel te vinden en zich te kunnen voortplanten. Barrières zoals stuwen maakten dit lange tijd onmogelijk, maar de provincie Antwerpen werkte samen met ANB en het Visserijfonds deze zogenaamde vismigratieknelpunten weg.  

Vistrap Loeijens Neetje - klein
Aansluiting nevengeul

De provincie Antwerpen is een hotspot voor een aantal Europees beschermde vissoorten en doet er dan ook alles aan om de leefgebieden van deze soorten te herstellen, te optimaliseren en te verbinden. Het Loeijens Neetje is één van de waterlopen waar de provincie de voorbije jaren een aantal vismigratieknelpunten oploste.  

Door bijvoorbeeld de aanleg van een nevengeul (een vistoegankelijke omleiding zeg maar) werd het probleem voor de vissen letterlijk omzeild. Ook door de waterloop opnieuw zijn vroegere kronkelige (meander) vorm te geven, kunnen vissen opnieuw passeren.

  

Rivierdonderpad klein
Rivierdonderpad

Het volledige traject van het Loeijens Neetje is daardoor vispasseerbaar, vanuit de Kleine Nete tot in de bovenloop. Hierdoor kunnen onder andere de Kleine modderkruiper en de Rivierdonderpad - die een Provinciale Prioritaire Soort zijn - zich vrij verplaatsen over een afstand van zo'n 22 km!