Herinrichten Zwarte Neet in Retie

Stuw te steil en beek te breed

De Zwarte Neet is een belangrijke waterloop voor de Europees beschermde soorten beekprik, donderpad en kleine modderkruiper. Ter hoogte van Hodonk bevindt zich een stuw in de waterloop die het de vissen onmogelijk maakt opwaarts te zwemmen. En net stroomopwaarts bevinden zich de beste plekjes om te schuilen, te paaien en voedsel te vinden.

Bijkomend probleem, de Zwarte Neet is hier veel te breed. In de zomer daalt het waterpeil daardoor te veel en valt de stroming grotendeels weg. Deze waterloop is dus extra gevoelig voor droge periodes met hogere temperaturen. Het gebrek aan zuurstof in de waterloop is dan nefast voor vissen. Vooral provinciale prioritaire soorten beekprik en rivierdonderpad stellen extra hoge eisen op vlak van zuurstofgehalte.

De stuw is een onneembare hindernis voor vissen

Stuw eruit en helling erin

De hinderlijke stuw bevindt zich net opwaarts van de straat Hodonk. Hij werd daar gebouwd om een private visvijver van voldoende water te verzekeren. Met schotbalken kan de waterstand geregeld worden: hoger voor een visevenement en lager om wateroverlast stroomopwaarts te voorkomen. Met een hoogte van wel 60 centimeter zorgt de stuw voor een waterval waar onze vissoorten niet tegenop kunnen zwemmen.

De hoge regelbare stuw halen we eruit, maar een nieuwe constructie zorgt ervoor dat de visvijver toch gevuld kan worden. Om het hoogteverschil weg te werken, leggen we een helling aan in de beek. Die loopt af tot aan de monding van het Goorneetje en sluit daar op de bestaande bodem aan. Om meer variatie in het beekprofiel te krijgen, leggen we de helling aan als een smal zomerbed dat meandert binnen een breder winterbed. 

De nieuwe constructie kan niet meer verlaagd worden. Om wateroverlast stroomopwaarts tegen te gaan zorgen we daarom voor een kleine natuurlijke overloop naar het bos op de linkeroever. Bij uitzonderlijke regenval zal dit lagergelegen bos met gracht als tijdelijke buffer werken. Een deel van het water kan er infiltreren. De rest loopt verder stroomafwaarts vertraagd terug naar de Zwarte Neet.

situering en omleiding werken Zwarte Neet

Maar wanneer?

Aannemer Van Raak start op 16 augustus met de werkzaamheden. Zonder tegenslag is hij twee maanden later klaar.

Verkeershinder

Door de werken zal er tijdelijk een gewijzigde verkeerssituatie zijn. Ter hoogte van de parking aan Brand zal werfverkeer even de baan opdraaien tot aan de toegang van de visvijver. Door de werken is het pad naast de Zwarte Neet niet toegankelijk. Fietsers moeten daarom een omleiding volgen via Buizerstraat en Gemeentestraat. Wandelaars mogen langs de Wouwerstraat en het speeltuintje. Wanneer de aannemer in de onmiddellijke omgeving van de wandelbrug aan de slag is, geldt een aangepaste omleiding via Leistraat en Hodonk.

De aannemer zorgt ervoor dat weggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

Vishinder

Werkzaamheden in een beek laten ook vissen niet onberoerd. In de loop van de eerste week van de werken zullen we daarom zoveel mogelijk vissen vangen en verderop veilig weer uitzetten. Na afloop kunnen ze dan zelf naar hun vernieuwde stekje zwemmen.