Het volledige grondgebied

Label Klimaatneutrale Provincie Antwerpen.

De provincie focust eerst op het verminderen van de broeikasgasuitstoot van de eigen organisatie. Een eerste stap omdat de provincie de bevoegdheden over het eigen gebouwenpark en mobiliteitsgedrag helemaal zelf in de hand heeft en zo meteen ook concrete resultaten kan verwezenlijken. Ook gemeenten krijgen ondersteuning om de eigen broeikasgasuitstoot zo sterk mogelijk te verminderen.

Tegelijk breiden we onze klimaatambities uit naar het grondgebied. Hiervoor werken we samen met de intercommunales IGEAN, IGEMO en IOK en andere organisaties die gemeenten ondersteunen. In de Kempen ondertekenen zelfs alle gemeenten het burgemeestersconvenant (kempen2020.be). Hierbij volgen ze de steden Antwerpen en Mechelen.