Bosteller

Met deze Antwerpse bosteller kan je steeds zien hoeveel bos er sinds 2019 is bijgekomen. 

Werk mee aan meer en beter bos

Als burger, bedrijf, overheid of organisatie, je kan op heel wat manieren een steentje - of boompje - bijdragen voor meer bos. Van kleine tot grote acties, elke boom telt. Dit kan je zelf doen:

Plant met ons mee

Tijdens het plantseizoen (midden november - midden maart) organiseert de provincie Antwerpen verschillende plantacties op provinciale gronden die speciaal voor bebossing werden vrijgemaakt en aangekocht. Ook bij de Antwerpse Bosgroepen staan verschillende plantacties op de agenda. Een overzicht van de publieke plantacties en meer info kan je vinden op www.provincieantwerpen.be/plantmee

Bosgroepen provincie Antwerpen
Samen aan het werk tijdens een aanplantingsactie
Vlaanderen is natuur

4000 ha nieuw bos tegen 2024 in Vlaanderen

Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen.

Vlaanderen lanceerde daarom, samen met haar partners 'De Bosalliantie', een campagne om de komende jaren vol enthousiasme in te zetten op 4.000 hectare nieuw bos tijdens het regeerakkoord 2019-2024. 

Kwaliteitslabels