ANKONA

logo_Ankona-1

Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (of kortweg ANKONA) verenigt iedereen die interesse heeft voor en zich bezighoudt met natuurstudie in de provincie Antwerpen. Zowel vrijwilligers, verenigingen als wetenschappers zijn welkom. De koepel wordt door de provincie Antwerpen ondersteund. ANKONA biedt aan al deze vrijwilligers en natuurvorsers een forum om hun geleverde werk en activiteiten breder bekend te maken.

Op de tweede zaterdag van februari organiseert ANKONA de jaarlijkse ontmoetingsdag, hét evenement om de laatste trends en resultaten te volgen rond natuurstudie en bij te praten met andere professionelen en liefhebbers.

Wat doet ANKONA?

Rugstreeppad
Rugstreeppad

ANKONA heeft als algemene doelstelling om binnen de provincie Antwerpen het natuur- en landschapsstudiewerk te ondersteunen. We streven ernaar om via communicatie (nieuwsbrief ANTenne, studiedagen, website, excursies, …) het draagvlak hiervoor te vergroten binnen de provincie Antwerpen. De resultaten van de (inventarisatie)studies en uitwisseling van informatie dienen ook om het provinciaal natuur- en landschapsbeleid te voeden en te ondersteunen. ANKONA wil daarom ook een platform zijn waar iedereen (als individu of als vereniging) die zich inzet voor behoud van de biodiversiteit en landschapsontwikkeling in de provincie Antwerpen gratis terecht kan.

Pretoogjes in het veld

In 2017 mocht ANKONA 20 kaarsjes uitblazen. Om dit te vieren, brachten we 'Pretoogjes in het veld' uit. In dit boekje staan het belang en plezier van natuurwaarnemingen centraal.

Vul het formulier in en bestel je exemplaar.

 

 

*
*
*
*
 
*
Geef hier aan hoeveel exemplaren van Pretoogjes in het veld je graag zou bestellen (met een maximum van 3 exemplaren).
*
captcha