ANKONA

Rugstreeppad
Rugstreeppad

Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (of kortweg ANKONA) verenigt iedereen die interesse heeft voor en zich bezighoudt met natuurstudie in de provincie Antwerpen. Zowel vrijwilligers, verenigingen als wetenschappers zijn welkom. De koepel wordt door de provincie Antwerpen ondersteund. ANKONA biedt aan al deze vrijwilligers en natuurvorsers een forum om hun geleverde werk en activiteiten breder bekend te maken. 

ANKONA ontmoetingsdag feesteditie 2022

 

In februari 2022 hielden we de 25ste ANKONA-ontmoetingsdag. Dit was inmiddels de tweede digitale editie gezien de omstandigheden.
 

Bedankt om samen met vele andere deelnemers de voordrachten te volgen! Ook onze drie thema-avonden over monitoring, boommarter en verwondering werden gesmaakt.

Doelstelling van ANKONA?

ANKONA heeft als algemene doelstelling om binnen de provincie Antwerpen het natuur- en landschapsstudiewerk te ondersteunen. We streven ernaar om via communicatie (nieuwsbrief ANTenne, studiedagen, website, excursies, …) het draagvlak hiervoor te vergroten binnen de provincie Antwerpen. De resultaten van de (inventarisatie)studies en uitwisseling van informatie dienen ook om het provinciaal natuur- en landschapsbeleid te voeden en te ondersteunen. ANKONA wil daarom ook een platform zijn waar iedereen (als individu of als vereniging) die zich inzet voor behoud van de biodiversiteit en landschapsontwikkeling in de provincie Antwerpen gratis terecht kan.

20 jaar ANKONA!

Om dit te vieren, brachten we 'Pretoogjes in het veld' uit. In dit boekje staan het belang en plezier van natuurwaarnemingen centraal.
Vul het formulier in en bestel je exemplaar.

 

 

*
*
*
*
 
*
Geef hier aan hoeveel exemplaren van Pretoogjes in het veld je graag zou bestellen (met een maximum van 3 exemplaren).
*
captcha