ANKONA-ontmoetingsdagen

Op zaterdag 11 februari 2017 organiseerden we de 20ste editie van de ANKONA-ontmoetingsdag met als thema 'Watergebonden natuur'. Deze trefdag was bedoeld voor iedereen die een gezonde interesse heeft in natuur en landschap. De hele dag waren er ook infostands te bezoeken. We konden 320 geïnteresseerden verwelkomen. Hieronder de presentaties van de sprekers (klik op de link van het onderwerp). De Syllabus kan je onderaan als pdf-bestand downloaden.

De deelnemers kunnen nog tot donderdagmiddag (16/02) de korte vragenlijst invullen (online - verstuurd per mail op 9/02) ivm evaluatie van deze studiedag.

Programma

Voormiddag:

Vanaf 9u15 ontvangst (koffie/thee)

10u40 – 12u00: Parallelle SESSIE 1 : ‘Wat loopt daar rond?’

10u40 - 12u00: Parallelle SESSIE 2: ‘Water en … natuur'

10u40 - 12u00: Parallelle SESSIE 3: ‘De universiteiten spreken …’

Middagpauze
Vanaf 12u00 broodjesmaaltijd en mogelijkheid tot het bezoeken van info- en boekenstands

13u00 – 13u40: Lepelbekstrandloper: een (Antwerpse?) ontdekking in de wetlands van Rusland (David ‘Billy’ Herman, Starling reizen)

Namiddag
doorlopend tussen 13u45-15u15: open workshop ‘thematische meetnetten voor vrijwilligers’

13u45: Korte berichtenrubriek

14u15: De Visbeek: van A(dders) tot … Z(aaien)’(LIFE-project)(Frederik Naedts, Natuurpunt Beheer)

14u45: Integraal waterbeleid: afstemming op de bestaande natuur en creëren van nieuwe natuur (Didier Soens en Bianca Veraart, Provincie Antwerpen)

15u10: PAUZE

15u40: Invasieve, uitheemse soorten – Wat doet Europa? Wat doet Vlaanderen? Wat doet u? (Bram D’hondt, ANB)

16u05: film ‘Een kleurrijk verhaal in tinten grijs: over dassen en andere Voerenaren (Frederik Thoelen, Natuurhulpcentrum Opglabbeek, KMDA - Zoo Antwerpen)

16u30: RECEPTIE (einde 18u00)

De 21ste editie van ANKONA-dag heeft plaats op  10 februari 2018.

Volgende infostands van verenigingen/instellingen zullen aanwezig zijn op deze 20ste editie (alfabetische volgorde):

Aculea; AMK (Antwerpse Mycologische Kring afd. van KVMV); ANKONA (Antwerpse Koepel voor Natuurstudie); INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek); JNM - Jeugdbond voor Natuur en Milieu; KAGM (Koninklijk Antwerps Genootschap Micrografie); KAVE (Kon. Antwerpse Vereniging voor Entomologie); Landschap vzw; Landschapspark Zuidrand; MKA (Mineralogische Kring Antwerpen vzw ); Natuurpunt vzw (Studie); Natuurpunt vzw (Winkel); Project Baseline Muisbroek / Ecoduikers ; Provincie Antwerpen; Regionale Landschappen (en bosgroepen); UA-departement Biologie; VMPA (Vereniging Milieueducatie Provincie Antwerpen); Vogelbescherming Vlaanderen en VVE (Vlaamse Vereniging voor Entomologie)

infostand op ontmoetingsdag
infostand op ontmoetingsdag

Achtergrondinfo over de ANKONA-ontmoetingsdagen

ANKONA organiseert jaarlijks op de tweede zaterdag van februari een ontmoetingsdag. Deze is gratis voor iedereen die zich vrijwillig of professioneel inzet voor natuurstudie in de provincie Antwerpen. Op deze dag kan je niet alleen lezingen volgen maar ook de ganse dag informatie- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken. We organiseren ook praktische workshops en tijdens de middagpauze kan je natuurfilms (van eigen bodem) bekijken. Deze jaarlijkse ontmoetingsdagen zijn gratis maar vooraf inschrijven (vanaf december) is steeds noodzakelijk.

Wil je zelf een lezing geven over je natuurstudiewerk op één van de volgende edities? Laat het ons weten!

Waarover gingen de lezingen in de voorbije edities?
Om een idee te hebben welke onderwerpen reeds aan bod zijn gekomen, kun je onderstaand document downloaden. Het verslag (syllabus) van de vorige editie (2016) vind je tevens hieronder.