ANKONA-ontmoetingsdagen

Op zaterdag 10 februari 2018 organiseren we onze 21ste editie van de ANKONA-ontmoetingsdag. Deze trefdag is bedoeld voor iedereen die een gezonde interesse heeft in natuur en landschap. De hele dag zijn er ook infostands te bezoeken. We verwelkomen ieder jaar ongeveer 320 geïnteresseerden op de UA-Campus Groenenborger.

Momenteel wordt het programma van deze studiedag/trefdag samengesteld en binnenkort kan je het volledig programma op deze webpagina raadplegen. We lichten hier al een tipje van de sluier:

Keert de wolf ooit terug naar Vlaanderen? Slechtvalken (te) populair in provincie Antwerpen (en Vlaanderen)? Natuur- en gezondheidsonderzoek: hand in hand. Kunnen drones nuttig zijn bij weidevogelbeheer en opsporen van reekalven bij maaibeheer (praktijkervaringen)? Ontsnipperingsonderzoek: start van monitoring van 25-tal fauna- (en amfibieën-)tunnels en enkele praktijkervaringen. Een nieuwe webtool voor ‘Potentiële leefgebieden voor bedreigde soorten’. Vleermuizenonderzoek in landbouwstallen. Natuur- en landschapsontwikkeling van het militaire kamp in Tielen (Kasterlee). Kunnen gemengde bossen de effecten van klimaatverandering beter opvangen? …

En tijdens de middagpauze een natuurfilm over het Turnhouts vennengebied.

Stip de datum al zeker aan in je agenda … en probeer ook je lokale vereniging hiervoor warm te maken bv. door de opname van het programma in hun tijdschrift of e-zine.

Inschrijven is gratis en kan vanaf eind november/begin december wanneer het programma definitief is. Inschrijven doe je dan via het formulier op www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen').

Deze 21ste editie wordt samen georganiseerd met de Universiteit Antwerpen (UA) - Departement Biologie (ECOBE) en heeft terug plaats op de UA-Campus Groenenborger (gebouw T), Groenenborgerlaan, Antwerpen  

infostand op ontmoetingsdag
infostand op ontmoetingsdag

Achtergrondinfo over de ANKONA-ontmoetingsdagen

ANKONA organiseert jaarlijks op de tweede zaterdag van februari een ontmoetingsdag. Deze is gratis voor iedereen die zich vrijwillig of professioneel inzet voor natuurstudie in de provincie Antwerpen. Op deze dag kan je niet alleen lezingen volgen maar ook de ganse dag informatie- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken. We organiseren ook praktische workshops en tijdens de middagpauze kan je natuurfilms (van eigen bodem) bekijken. Deze jaarlijkse ontmoetingsdagen zijn gratis maar vooraf inschrijven (vanaf december) is steeds noodzakelijk.

Wil je zelf een lezing geven over je natuurstudiewerk op één van de volgende edities? Laat het ons weten!

Waarover gingen de lezingen in de voorbije edities?
Om een idee te hebben welke onderwerpen reeds aan bod zijn gekomen, kun je onderstaand document downloaden.