Werking en activiteiten


We werken samen met een aantal thematische verenigingen die geografisch werken op provinciaal of Vlaams niveau :

We organiseren adhoc excursies, lezingen, vormingsactiviteiten en geven (logistieke) ondersteuning aan hen die met natuurstudie bezig zijn in de provincie Antwerpen.

Wil je ons helpen bij de ondersteuning of wens je gebruik te maken van onze diensten, geef ons dan een seintje!
 
Onze klankbordgroep komt ongeveer twee à driemaal per jaar samen. Deze groep van vrijwilligers geven de ANKONA-activiteiten en -producten mee vorm (o.a. tijdschrift, ontmoetingsdagen, excursies, ...).

In mei organiseren wij een Natuurfeest.

Neem gerust ook een kijkje op de pagina's van de ANKONA-ontmoetingsdagen en het gratis kwartaaltijdschrift 'ANTenne'.