ANTenne

Meervleermuis

Het laatst verschenen nummer 2017/3 (juli-september) kun je op deze pagina raadplegen (als pdf-bestand); voor de oudere ANTenne-nummers kan je terecht in het archief.

Wat staat er te lezen in deze ANTenne?

Colofon

Voorwoord van gedeputeerde voor leefmilieu, Rik Röttger

ANKONA-nieuws

  • Verslag 2de editie van provinciaal Natuurfeest
  • Gezocht: onderwerpen lezingen 21ste editie ANKONA-ontmoetingsdag

Natuurstudieartikel

  • Zwermgedrag van vleermuizen in de Antwerpse fortengordels: een zoektocht naar methodiek

(Uitneembare) middenkatern : Landschapsbeelden biodiversiteit (nr. 7)

In beeld en onder de loep: Weg met de atlas … hier is Geopunt: een tool voor natuurbeheerders en -gidsen

Actueel & Info

  • Help mee de processierupshaarden in kaart te brengen!
  • Kan riet een natuurlijke bondgenoot zijn in de strijd tegen Aziatische duizendknopen? Een experiment
  • Doet je vereniging ook mee aan de ‘Dag van de Trage Weg’: 14-15 oktober en de ‘Week van het Bos’: 8-15 oktober?
  • Stem voor de wandeling van het jaar (in provincie Antwerpen) voor 15 augustus
  • Het grote Vlinder(-tel)weekend: 5-6 augustus
  • Cursussen en evenementen i.v.m. natuurstudie