Mobiliteitsbeleid met cijfers en feiten én met minimale administratieve rompslomp

publish date
18.05.2022

Provincie Antwerpen pakt uit met een gloednieuwe raamovereenkomst verkeersonderzoek. Dankzij deze raamovereenkomst kunnen o.a. lokale besturen, politiezones, provincies hun mobiliteitsbeleid onderbouwen met objectieve verkeerscijfers en werken aan meer verkeersveiligheid zonder de administratieve rompslomp.

Voor de tweede maal lanceert de provincie Antwerpen een raamovereenkomst verkeersonderzoek. Het doel hiervan is het verzamelen en analyseren van mobiliteitsdata gemakkelijker te maken voor lokale overheden en politiezones.

De nieuwe raamovereenkomst is uitgebreider dan de eerste. Naast het permanent of tijdelijk tellen van fietsers of overig verkeer, kan je nu ook gebruik maken van een verkeersveiligheidsonderzoek of van maatregelen om te sensibiliseren en informeren. Zo kan je met deze raamovereenkomst een onderzoek naar bijna-ongevallen bestellen, maar ook de zogenaamde smiley-borden. Zo werken we niet alleen aan ‘meten is weten’ maar ook aan meer inzicht en verkeersveiligheid.

Fietstelling fietsbarometer

Geen administratieve rompslomp

De zoektocht naar en aanstelling van een geschikte partner voor een verkeersonderzoek kan tijdsintensief zijn. Dankzij deze raamovereenkomst kan je als lokale overheid, provincie of politiezone eenvoudig toetreden en daarna jouw bestelling plaatsen aan voordelige voorwaarden. Het lokale bestuur hoeft dus zelf geen aanbestedingsprocedure op te starten en te doorlopen, wat veel tijd en personeelsinzet uitspaart.
De raamovereenkomst leest als een soort van catalogus. Het bestaat uit zes verschillende percelen waaruit je verschillende diensten of producten, aan vooraf afgesproken voorwaarden en prijzen, kan bestellen.

Datareflex

Niet alleen de lokale besturen beschikken via de raamovereenkomst over de benodigde data om een onderbouwd mobiliteitsbeleid uit te werken. Ook de provincie zal de cijfers ter aanvulling van de provinciale Fietsbarometer gebruiken om haar fietsbeleid verder te verfijnen. Het is bijzonder waardevol om zoveel mogelijk kwalitatieve data te verzamelen maar ook beschikbaar te maken voor verdere of andere onderzoeken. Want een doordacht mobiliteitsbeleid is gebaseerd op objectieve informatie.