Kloosterveld en De Zwaan

De kennis en mening van zowel de omwonenden als de bedrijven zijn belangrijk. Zij kennen de omgeving en wat er dagelijks gebeurt immers het beste. In maart 2023 organiseerden we met hen werksessies rond vragen als: Wat zijn de bezorgdheden bij een eventuele uitbreiding of herstructurering van het bedrijventerrein? Hoe kunnen het bedrijventerrein en de omliggende woonbuurten elkaar versterken? Denk bijvoorbeeld aan fietsverbindingen, energiedelen, enzovoort.

Volgende stappen

De conclusies, vaststellingen en aandachtspunten van beide avonden verwerken we in de startnota van het PRUP, een document waarin we schrijven wat we met het PRUP willen bereiken. Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen, ook jij, op die startnota reageren. De opmaak van het PRUP neemt wel wat jaren in beslag en de wetgeving voorziet een aantal momenten, zoals die publieke raadpleging, waarop je officieel op documenten kan reageren.

Waarom een PRUP

Ruimte voor economische activiteiten is schaars en daarom moeten we de goed gelegen bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk gebruiken. Het PRUP Kloosterveld-De Zwaan wil de mogelijkheid voorzien dat de aanwezige bedrijven uitbreiden en/of dat nieuwe bedrijven zich er vestigen, rekening houdend met de omgeving en de buurt.

We willen dus meer doen met dezelfde ruimte waarbij bedrijven evenveel ruimte behouden maar niet noodzakelijk op dezelfde plek. Pas als het noodzakelijk blijkt voor een optimale inrichting van het gehele economische aanbod, duiden we bijkomende ruimte voor bedrijven aan. We onderzoeken ook wat de impact op omgevingsfactoren zoals mobiliteit, natuur ed. is en wat er nodig is om die impact te minimaliseren. De verkeersproblemen en het versterken van de natuur in de omgeving vormen belangrijke aandachtspunten.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte over dit project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief 'Kloosterveld en De Zwaan' via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. Daarna ontvang je de nieuwsbrief bij elke nieuwe stap in het project.

Achtergrond

De opmaak van dit PRUP is een pilootproject na het provinciale onderzoek over ‘Ruimte en Bedrijvigheid’. Het kadert ook in de geest van het in opmaak zijnde Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat nieuwe beleidsplan zal uiteindelijk het huidige Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen vervangen.