{beek.boer.bodem}

Bij {beek.boer.bodem} vinden landbouwers en natuurbeheerders een uitgebreid keuzemenu aan maatregelen om:

  • de kwaliteit van water en bodem te verbeteren;
  • de grondwatervoorraad beter op peil houden;
  • landbouwteelten te kiezen die meer klimaatrobuust zijn;
  • zowel landbouwbedrijven als natuur- en bosgebieden meer bestand maken tegen extreme weersomstandigheden.

Daarnaast biedt {beek.boer.bodem} ook steun op het terrein op maat van de landbouwer, natuurbeheerder of grondeigenaar. Hierbij hoort onder meer een terreinbezoek, waarbij de eigenaar de eigen wensen en noden aangeeft, en een onderzoek naar welke maatregelen en technieken op de betreffende gronden mogelijk zijn.

Ten slotte ondersteunt {beek.boer.bodem} bij het plaatsen en opvolgen van infrastructuur, en informeert over subsidiemogelijkheden. 

Veel partners, een doel

{beek.boer.bodem} is een gebiedscoalitie. Dat betekent dat meerdere landbouw-, natuur- en overheidspartners samenwerken in een gebied en zo een gemeenschappelijk doel willen bereiken. Onder coördinatie van de provincie Antwerpen, streven de partners ernaar om het evenwicht tussen landbouw, water en natuur in de vallei van de Kleine Nete te herstellen.

poster infomarkten {beek.boer.bodem} op 14 en 16 maart 2022

Demomarkten

{beek.boer.bodem} organiseert jaarlijks minstens een infomarkt voor geïnteresseerde landbouwers en natuurbeheerders. Op 9 september 2022 gebeurde dat in Kasterlee.

Tijdens deze editie lag de focus op geïntegreerde gewasbescherming, met machinedemo's van mechanische onkruidbestrijding in maïs en toelichting over de proefveldresultaten. Onze partner Hooibeekhoeve organiseerde bovendien een drie uur durende groepsrondleiding die in aanmerking kwam voor de fytolicentie.

Ondanks de hevige regen - de eerste na een alweer bijzonder droge zomer - bezocht een veertigtal geïnteresseerde landbouwers de demomarkt.

Veel belangstelling voor de demomarkt 'Klimaatboeren' in Vorselaar.
15 oktober 2021: Heel wat geïnteresseerden bezoeken de demomarkt 'Klimaatboeren'.

Uitbreiding van vier naar twaalf gemeenten

Aanvankelijk startte {beek.boer.bodem} in de vallei van de Aa, in vier gemeenten: Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar. Eind 2021 stapten maar liefst acht bijkomende gemeenten mee in de gebiedscoalitie. Samen met de vier pioniersgemeenten bestrijkt {beek.boer.bodem} nu zowat het hele bekken van de Kleine Nete.  

Kaart gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} oktober 2021
Het werkingsgebied van {beek.boer.bodem} beslaat zowat de hele Kleine Nete-vallei.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief ‘{beek.boer.bodem}’ blijf je op de hoogte van het laatst nieuws over het project en verneem je alles over de activiteiten die we organiseren. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

In onderstaande reportage van PlattelandsTV leer je meer over de doelstellingen van {beek.boer.bodem} en zie je een aantal van de maatregelen die landbouwers en natuurbeheerders inzetten in de vallei van de Aa. 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Samenwerkingsverband van de Kleine Nete

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. De actiepunten beschreven in het gebiedsprogramma 'Kleine Nete' worden nu uitgevoerd, onder coördinatie van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid. 

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, Blue Deal, provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} financiële steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Logobalk beek.boer.bodem

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland