Projectoproep aangepast opleidingsaanbod

publish date
01.02.2023

Tijdens de APPeL³ bijeenkomst op 18 januari 2023 lanceerden we een oproep om vanuit het volwassenenonderwijs, basiseducatie en Syntra samen met ondernemingen aangepast opleidingsaanbod te ontwikkelen en te testen. Met financiële steun, procesbegeleiding en een mobiliseringscampagne wil de provincie Antwerpen concreet inspelen op leernoden bij kort- en oudgeschoolde werkenden in de provinciale speerpuntsectoren.

Als provinciebestuur geven we een impuls aan het ontwikkelen en testen van aangepast opleidingsaanbod op de grens tussen de beroepspraktijk en het volwassenenonderwijs met als doel: 

(1) de inzetbaar- en weerbaarheid van kort- en oudgeschoolde werkenden verhogen via het versterken van basiscompetenties 

(2) de leercultuur in ondernemingen ondersteunen

Doelgroep

De doelgroep voor het aangepast opleidingsaanbod zijn kort- en oudgeschoolde werkenden in de provinciale speerpuntsectoren, m.n. zorg & welzijn, bouw- & installatiesector, transport & logistiek.

Aanpak

Als provinciebestuur investeren we in financiële steun voor de ontwikkeling en het testen van aangepaste opleidingsaanbod, telkens toegepast op leernoden van specifieke beroepsgroepen in de provinciale speerpuntsectoren.

Hiermee geven we een financiële impuls aan aanpassingen van het bestaande opleidingsaanbod inzake basiscompetenties voor werkenden in onze doelgroep, een doelgroep die anders vaak verstoken blijft van levenslang leren. Door het opleidingsaanbod af te stemmen op concrete leernoden ervaren op de werkplek appelleren we aan de urgentie van werknemers en werkgevers om te investeren in deze basiscompetenties, zeker gezien de snelle transformaties op de arbeidsmarkt.

 

Meer info vind je op onze website.