Provincie adviseert gemeenten en burgers bij jeukende eikenprocessierups

publish date
01.07.2021

Door het koude voorjaar duurde het wat langer voor de eikenprocessierupsen hun jeukende brandharen kregen, maar intussen zijn de rupsen met brandharen in grote aantallen aanwezig. De provincie waarschuwt voor de overlast, maar wil gemeenten en burgers vooral leren omgaan met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. 

De provincie streeft al jaren naar de meest mens- en milieuvriendelijke vorm van beheer. De eikenprocessierups is een inheemse soort die hier thuishoort. De provincie wilt de soort onder controle houden waar nodig, maar ze niet uitroeien. Met de juiste aanpak kunnen we onze gezondheid en biodiversiteit beschermen én de hinder beperken. Om lokale besturen hierbij te ondersteunen, deelde de provincie dit voorjaar al 140 infoborden en meer dan 25.000 meter waarschuwingslint uit. Er werd ook een infomoment georganiseerd en een kennisforum over de bestrijding met stofzuigers gelanceerd. 

Schepen van Duurzaamheid in Lille, Luc De Backer: “De haren van processierupsen kunnen irritatie veroorzaken als je ermee in contact komt, maar de rupsen zelf zijn niet schadelijk voor mens en dier. De rupsen vormen ook een voedselbron voor veel vogels. Het is dus niet zinvol om elk nest te verwijderen. We kiezen daarom voor een verschillende aanpak in het binnen- en buitengebied. In het buitengebied waar de rupsen niet onmiddellijk voor hinder zorgen, plaatsen we signalisatie met linten en informatieborden zodat voorbijgangers de omgeving kunnen mijden. Op plaatsen in het binnengebied waar de rupsen al eerder hinder veroorzaakten, handelen we in eerste instantie preventief. Onze technische dienst maakte 200 mezenkasten die we in de bomen plaatsten. Eén mezenjong eet namelijk meer dan 400 rupsen. Op andere plaatsen met overlast behandelden we de bomen op het juiste moment met een bacterieel product om de rupsen te bestrijden. Duiken er toch nog nesten op op publieke plaatsen, dan laten we de nesten wegzuigen.”  

Aanpak rupsen in constante evolutie: stofzuigers in het straatbeeld

“Ook de inzichten rond het beheer van de rupsen zijn nog steeds in evolutie”, legt provinciaal expert Kathleen Verstraete uit: “Waar vroeger ook werd ingezet op de techniek om rupsen weg te branden, weten we sinds een tijdje dat de techniek om rupsen weg te zuigen meer voordelen biedt. Bij deze techniek worden rupsen weggezogen met industriële stofzuigers die tot hoog in de boom geraken. Verschillende terreinbezoeken en interne en externe expertise leerden ons dat het beter is om rupsen weg te zuigen dan ze te verbranden. Bij het wegbranden heb je kans op bermbrand, schade aan de boom en wordt er nog steeds een deel van de brandharen verspreid door de warme lucht. We verzamelen kennis over de verschillende beheertechnieken en delen deze met onze provinciale domeinen en lokale besturen.” Meer over de ondersteuning voor lokale besturen lees je op www.provincieantwerpen.be/eikenprocessierups.

Ook het Europese project LIFE Eikenprocessierups dat provincie Antwerpen trekt, bouwt verder op dit ecologische gedachtegoed. Het project wil natuurlijke vijanden van de rupsen inschakelen om zo de rupsenpopulaties onder controle te houden. Na de zomer verwachten we de eerste voorlopige resultaten van de veldproeven met mezen, sluipwespen en -vliegen. Meer info op www.eikenprocessierups.life

WAT TE DOEN BIJ JEUK DOOR DE EIKENPROCESSIERUPS?

Blijf uit de buurt van rupsen en nesten, meestal worden bomen met rupsennesten afgespannen met een waarschuwingslint of staat er aan het begin een het park of domein waar rupsen zitten een informatiebord. Brandharen geven irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Meestal verdwijnt de jeuk vanzelf. Bij hevige jeuk kan je een apotheek raadplegen, bij ernstige of aanhoudende klachten moet je de huisarts raadplegen.

Kom je toch in contact met de haartjes en heb je last van jeuk, ga dan niet krabben of wrijven, maar was de huid goed met water. Je kan de huid ook 'strippen' met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd dat je via je kleding opnieuw in aanraking komt met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep. 

Meer informatie lees je op de website van het antigifcentrum.