Acht Zuidrandgemeenten treden toe tot Regionaal Landschap

publish date
25.02.2021

De gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel treden dit jaar toe tot het Regionaal Landschap Rivierenland. Zo wordt de bestaande werking rond natuur en landschap in de Zuidrand verankerd en kan ze verder groeien binnen het Regionaal Landschap. Als welkomstgeschenk krijgen de gemeenten een solitaire toekomstboom cadeau. Het werd een lindenboom, het symbool voor trouw en bescherming. 

Provincie antwerpen toekomstboom zuidrand antwerpen regionaal landschap

Provincie, Regionaal Landschap en Zuidrandgemeenten slaan de handen in elkaar

Solitaire bomen waren vroeger herkenningspunten in het landschap. Ze werden geplant bij speciale gebeurtenissen of om grenzen aan te duiden. Daardoor konden deze bomen makkelijk honderd jaar oud worden. "Samen met het Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeenten planten we deze bomen op plaatsen waar ze ongestoord mogen groeien. We kiezen voor lindebomen omdat zij streekeigen zijn en symbool staan voor trouw en bescherming. De provincie investeert immers op haar ganse grondgebied in landschappelijke kwaliteit via de Regionale Landschappen. Dat doen we door hen financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Een eerste grote stap naar gebiedsdekkende Regionale Landschappen is de toetreding van de Zuidrandgemeenten. Wij zijn dan ook erg verheugd met het engagement van deze acht besturen, die met de toetreding een belangrijke stap zetten in de bescherming van hun open ruimte”, verduidelijkt Dirk Vandenbussche, diensthoofd bij dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.

De provincie Antwerpen voorziet aanvullend op de huidige subsidies nog 160.000 euro bijkomende financiële ondersteuning voor Regionaal Landschap Rivierenland. Zo wordt een dynamische, inhoudelijke werking in de toetredende gemeenten gegarandeerd.

Deze toetreding tot het Regionaal Landschap is ook een belangrijke versterking van het Gebiedsprogramma Zuidrand, waarin we ons buigen over de thema’s open ruimte, landschapskwaliteit en landschapsbeleving. Naast het Regionaal Landschap is ook de streekvereniging Zuidrand actief met betrekking tot erfgoed, cultuur en toerisme. Kortom, de gemeentes krijgen nu een totale ondersteuning om het landschap te verbeteren, trage wegen aan te leggen, vergroening van speelplaatsen te realiseren, te werken aan hun biodiversiteit, erfgoed, …”, licht Sabine Caremans, coördinator van het project 'Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand' verder toe.

Ook het Regionaal Landschap Rivierenland kijkt uit naar de nieuwe samenwerking: “We kijken er naar uit om samen met burgers, verenigingen en lokale besturen concrete projecten uit te werken rond natuur, landschap en open ruimte. Denk aan wandel- en fietstrajecten, speelnatuur, of de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, poelen en hoogstamboomgaarden”, besluit Ankatrien Boulanger, coördinator van Rivierenland.

De betrokken gemeenten zien dan weer de nieuwe mogelijkheden en kansen die de samenwerking biedt. Het is voor hen een moment om terug te kijken op heel wat mooie projecten en een engagement om verdere stappen te zetten naar de toekomst toe. 

 

Een lindenboom, symbool voor trouw en bescherming

De Kelten vereerden de linde. Freya, de godin van de liefde, zou erin wonen en omringende huizen beschermen. Onder de boom vonden ook huwelijken plaats. Dat de bladeren hartvormig zijn, is wellicht geen toeval. In de middeleeuwen kwamen bestuursleden van het dorp samen onder de linde om te vergaderen en recht te spreken. Later werd hij na oorlogen ook aangeplant als herdenkings- of vrijheidsboom.

 

Open ruimte wordt steeds schaarser

Met de Streekverenging Zuidrand en het Strategisch project ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ lopen er in de Zuidrandgemeenten al een eerste projecten rond natuur, landschap en open ruimte. Met de komst van het Regionaal Landschap krijgen zij een flinke boost, met dank aan provincie Antwerpen. Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt open ruimte steeds schaarser in de Zuidrand. Terwijl deze open ruimte in onze verstedelijkte, dichtbevolkte regio juist van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren.

MEER LEZEN?