Skip to main content

Werk mee aan een beter klimaat wereldwijd

Bosherstel, bosbescherming en biodiversiteit in het globale Zuiden

Veel lokale besturen delen het provinciale engagement voor een beter klimaat en meer duurzaam bos. Door te investeren in bosherstel of –bescherming in het Zuiden kan je stad of gemeente dit realiseren. Daarnaast is CO₂-compensatie in het Zuiden mogelijk, uiteraard als aanvulling op de vermindering van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied. Een win-win voor iedereen!

Stevig Antwerps engagement

Bosherstel en bosbescherming in Peru

De provincie Antwerpen engageert zich in samenwerking met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO₂ te compenseren door de aanplant van bomen in het Amazonewoud. Dit als laatste stap, na het beperken van de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie. Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen 60.000 ha Amazonewoud in Peru, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is.

Hiervoor werkt provincie Antwerpen samen met BOS+, via het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’, te Peru.

Focus op biodiversiteit en bosbescherming in DR Congo

De provincie Antwerpen zet zich in voor het behouden en stimuleren van de biodiversiteit in het natuurreservaat Lomako-Yokokala, meer bepaald m.b.t. de bonobo populatie. Als een topsoort, zoals de bonobo, die het meest veeleisend is inzake de kwaliteit van het leefmilieu het goed doet, dan betekent dit immers ook dat de overige dieren voldoende draagkracht in deze omgeving vinden om te floreren.

Eveneens zorgt de provincie Antwerpen voor de bescherming van 100.000 ha bos in 2022 en vanaf 2023 362.500 ha bos in dit Congolese natuurreservaat.

KMDA werkt, in co-beheer met de lokale gemeenschap, aan de toekomst van het natuurreservaat Lomako-Yokokala

Hiervoor werkt provincie Antwerpen samen met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) , via het project ‘Het behoud van bonobo’s en overige diersoorten in het natuurreservaat van Lomako-Yokokala, via bosbescherming en begeleiding van de lokale gemeenschap’ te DR Congo. 

Sterke mondiale projecten met voordelen voor de lokale bevolking

Deze inzet op biodiversiteit, bosherstel en bosbescherming in het Zuiden is steeds gekoppeld aan de duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking.

Op deze manier gaan het streven naar globale klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Lokaal ondersteunt mondiaal

Heel wat steden en gemeenten delen het provinciale engagement voor een beter klimaat, voor meer en beter bos en een gezondere biodiversiteit, in de eigen regio en het Zuiden.

Via een aansluiting bij één of beide project kunnen lokale besturen dit engagement waarmaken door te investeren in biodiversiteit, bosherstel en/of bosbescherming in DR Congo en/of Peru.

Daarnaast is klimaatneutraliteit een ambitie van talrijke overheden. Als aanvulling op de beperking van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied (na te gaan d.m.v. de gemeentelijke broeikasgasinventaris) kunnen lokale besturen, d.m.v. aansluiting bij het BOS+ project, bijkomend aan CO₂-compensatie doen via bosherstel in het Peru.

Elk deelnemend lokaal bestuur kan bovendien via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking tussen andere betrokken lokale besturen, BOS+ en KMDA omtrent dit engagement.

Met dit project zetten we in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s: ‘1 strijd tegen armoede’ en ’13 klimaatactie’. De bescherming van het Amazonewoud en ontwikkelingssamenwerking gaan hierbij hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Wens je als lokaal bestuur meer info of heb je interesse om deel te nemen? Contacteer ons beslist!

Liesbeth Andries
Functie
Mondiaal Beleid
Telefoon
03 240 56 53
Bosherstel en -bescherming, lokaal en mondiaal
Bosherstel en -bescherming, lokaal en mondiaal
Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Klimaatbeleid in cijfers De CO₂-uitstoot verminderen? Hernieuwbare energie stimuleren? … Provincie Antwerpen ondersteunt je met cijfers en instrumenten voor een sterk klimaatbeleid.
  • Bosgroepen Reken op advies van de Bosgroepen voor duurzaam bosbeheer in jouw gemeente.