Skip to main content

Werk mee aan een beter klimaat wereldwijd

Bosherstel, bosbescherming en biodiversiteit in Peru

Veel lokale besturen delen het provinciale engagement voor een beter klimaat wereldwijd. Door te investeren in bosherstel en bosbescherming in Peru kan je stad of gemeente dit realiseren. Daarnaast is CO₂-compensatie mogelijk, uiteraard als aanvulling op de vermindering van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied.

Stevig Antwerps engagement

Bosherstel en bosbescherming in Peru

De provincie Antwerpen engageert zich in samenwerking met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO₂ te compenseren door de aanplant van bomen in het Amazonewoud. Dit als laatste stap, na het beperken van de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie. Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen 60.000 ha Amazonewoud in Peru, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is.

Hiervoor werkt provincie Antwerpen samen met BOS+, via het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’, te Peru.

Sterke mondiale projecten met voordelen voor de lokale bevolking

Deze inzet op biodiversiteit, bosherstel en bosbescherming in Peru is steeds gekoppeld aan de duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking.

Op deze manier gaan het streven naar globale klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Lokaal ondersteunt mondiaal

Heel wat steden en gemeenten delen het provinciale engagement voor een beter klimaat, voor meer en beter bos en een gezondere biodiversiteit, in de eigen regio en wereldwijd.

Via een aansluiting bij het BOS+ project kunnen lokale besturen dit engagement waarmaken door te investeren in bosherstel en bosbescherming in Peru.

Daarnaast is klimaatneutraliteit en vervolgens klimaatpositiviteit een ambitie van talrijke overheden. Als aanvulling op de beperking van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied (na te gaan via de gemeentelijke broeikasgasinventaris) kunnen lokale besturen, door aansluiting bij het BOS+ project, bijkomend aan CO₂-compensatie doen via bosherstel in het Peru.

Elk deelnemend lokaal bestuur kan bovendien via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking met andere betrokken lokale besturen en BOS+ omtrent dit engagement.

Met dit project zetten we in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s: '1 strijd tegen armoede' '13 klimaatactie' en '15 leven op het land'. 

Wens je als lokaal bestuur meer info of heb je interesse om deel te nemen? Lees dan zeker onderstaande flyer en contacteer ons beslist!

 

Liesbeth Andries
Functie
Coördinator Mondiaal Beleid
Telefoon
03 240 56 53

Gerelateerd aanbod

  • Klimaatbeleid in cijfers De CO₂-uitstoot verminderen? Hernieuwbare energie stimuleren? … Provincie Antwerpen ondersteunt je met cijfers en instrumenten voor een sterk klimaatbeleid.
  • Bosgroepen Reken op advies van de Bosgroepen voor duurzaam bosbeheer in jouw gemeente.