Provincie Antwerpen legt fietsbrug over Molse Nete in Balen

publish date
26.03.2021

De provincie Antwerpen legt zaterdag 27 maart 2021 een fietsbrug over de Molse Nete in Balen, onderdeel van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Omwille van de beperkte ruimte is dit nog een hele klus voor aannemer Mols-Iemants.

De fietsostrade F105 Herentals-Balen telt maar liefst negen fietsbruggen en twee fietstunnels. Met de aanleg van de fietsbrug over de Molse Nete is de provincie Antwerpen toe aan de zevende fietsbrug op het 36 kilometer lange traject van de fietsostrade F105 Herentals-Balen.

De fietsbrug over de Molse Nete in Balen is 14 meter lang en 5,5 meter breed. In de leuning van de fietsbrug is er amberkleurige verlichting voorzien omdat de fietsbrug in natuurgebied ligt. Omwille van o.a. vleermuizen en andere nachtdieren in dit natuurgebied koos de provincie Antwerpen om te werken met amberkleurige verlichting. Deze kleur van verlichting werkt minder verstorend voor de vleermuizen maar biedt nog steeds voldoende verlichting voor de fietsers.

De kostprijs van deze fietsbrug bedraagt 236 505 euro.

Beperkte ruimte voor aanleg fietsbrug

De fietsbrug voor over de Molse Nete wordt in één geheel aangevoerd. Door de beperkte ruimte en de beperkte toegang tot aan de brug, is het plaatsen van deze fietsbrug geen sinecure. De aanvoer van materialen, kraan en brug verloopt dan ook in verschillende fases. Na het inrijden van de kraan, volgt de vrachtwagen met de gewichten voor de kraan. Nadien kan de aannemer de kraan opstellen. Eens de kraan staat maakt de vrachtwagen van de kraan plaats voor de vrachtwagen met de fietsbrug op. Pas dan kan het plaatsen van de fietsbrug van start gaan.
De voorbereidende werken duren dus langer dan het plaatsen van de fietsbrug zelf.

 

Overzichtskaartje locatie fietsbrug over Molse Nete