Voorbereidende werken voor toekomstige overstromingsgebied in Beerse

publish date
30.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Eind vorig jaar tekende de provincie Antwerpen met een 60-tal buurtbewoners een eerste schets van het overstromingsgebied aan de Laakbeek. Hoewel het finale ontwerp van het studiebureau nog in juni aan de buurt moet voorgesteld worden, wil de provincie wel al op terrein aan enkele wettelijke maatregelen voldoen die noodzakelijk zijn voor grondwerken van deze omvang. 

Laakbeek_beerse
Hier komt het nieuwe overstromingsgebied aan de Laakbeek

Omdat de uitgraving van het gebied een groot volume aan grondverzet betekent, dient er een grondonderzoek plaats te vinden om de kwaliteit ervan te bepalen. In april gaan veldwerkers van studiebureau Antea Group enkele grondboringen uitvoeren op verschillende plekken in het in te richten terrein. 

Uit een archeologisch vooronderzoek is bovendien gebleken dat het gebied archeologische potentie bezit. Het onroerend erfgoeddecreet bepaalt de manier waarop iedereen in Vlaanderen met onroerend erfgoed moet omgaan. Zodra het terrein het toelaat zal GATE Archaeology met inachtneming van de preventieve Corona-maatregelen via verschillende proefsleuven op het terrein het onderzoek starten. Vermoedelijk nemen deze werken vier werkdagen in beslag.

De hinder voor de buurt zal zo goed als onbestaand zijn voor het grondonderzoek. Voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek zal er overdag misschien wat geluidshinder zijn van de kraan die de sleuven maakt. Na het onderzoek worden de sleuven weer dicht gegooid. Er zal dus geen transport van uitgegraven grond nodig zijn.
 

Logo_Co-Adapt

Corona - aangepaste dienstverlening en maatregelen

publish date
30.03.2020

Het provinciebestuur wil een verdere verspreiding van het coronavirus mee helpen voorkomen. In functie van de federale coronamaatregelen is de dienstverlening aangepast. Je kan de provinciale diensten wel nog bereiken via telefoon of mail.

Aangepaste dienstverlening

Provinciehuis

Groepsbezoeken en congressen in het provinciehuis worden geannuleerd tot en met 19 april. Tijdens de openingsuren voorzien we permanentie aan het ontaal voor een minimale dienstverlening. De selectiegesprekken en assessments voor lopende vacatures worden uitgesteld tot na de coronacrisis. De Provincieraad en Raadscommissies voor maart zijn afgelast.

Recreatiedomeinen gesloten, provinciale parken open

De Nekker, het Zilvermeer, De Schorre, Arboretum Kalmthout en De Lilse Bergen zijn gesloten tot en met 19 april 2020. De provinciale parken blijven wel open, maar enkel om te wandelen en te fietsen. De speeltuinen sluiten we af. Picknickbanken worden weggenomen.

Provinciale scholen

In de provinciale scholen worden de lessen opgeschort tot en met 19 april. In het secundair onderwijs kunnen de leerlingen wel terecht op school.

Expertisecentra

 • Havencentrum: Geen excursies tot en met 19 april. 
 • Kamp C: Het infoloket, de (externe) bouwadviezen, rondleidingen en workshops zijn tot nader order geannuleerd. Het conferentiecentrum De Basis blijft wel open. Alle activiteiten van 50 personen of meer worden geannuleerd.
 • PIME: Geen activiteiten tot en met 19 april.
 • Campus Vesta: Basisopleidingen politie gaan door. Andere opleidingen worden geannuleerd tot en met 19 april.
 • PIHMomenteel geen vaccinatiemomenten, bevolkingsonderzoek Hoboken, veldwerk van milieu en gezondheid, begeleidingen en bijscholingen van de dienst grootkeukenhygiëne. Laboactiviteiten en staalnames blijven, waar mogelijk, voorlopig nog wel doorgaan.
 • Vormingscentrum Malle: Reserveringen tot en met 19 april zijn geannuleerd. Behoudens tegenbericht gaan reservaties vanaf 19 april door.
 • Inovant: Geen opleidingen tot en met 19 april.
 • DocAtlas: Gesloten tot en met 19 april.
 • PVIGeen opleidingen tot en met 19 april. 
 • Hooibeekhoeve: Geen rondleidingen, zaalverhuur, praktijklessen en groepsrondleidingen tot en met 19 april.
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij: Events worden verschoven naar latere datum. Ook zaalverhuur is niet mogelijk.

Cultuurcentrum en museum

Betaaltermijn provinciebelasting van 2 naar 4 maanden 

Het provinciebestuur wil voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Meer info vind je in het nieuwsbericht.

Omgevingsvergunningen

Het nooddecreet van 20 maart 2020 staat een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht toe voor bijkomende ziekenhuiscapaciteit en de productie van medisch materiaal. Het nooddecreet heeft ook invloed op de omgevingsvergunningen en meer bepaald op de wettelijke termijnen of opschortingen van lopende of nieuwe aanvragen. De provincie Antwerpen behandelt zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel.

Alle informatie over corona kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Fietsers blijven fietsen

publish date
27.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Voorzichtig zijn en afstand houden van anderen, maar toch ook vooral blijven bewegen: dat is het advies in tijden van corona. Dat velen hiervoor de fiets kiezen, komt duidelijk naar voor uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer.

De routes met zowel een functionele als een recreatieve functie, bijvoorbeeld fietswegen langs waterwegen of fietsostrades buiten de stadskern, kregen de afgelopen week dubbel zoveel fietsers te verwerken. De cijfers tonen dit ook aan. In Bornem op het jaagpad langs de Schelde steeg het aantal fietsers (+263%) afgelopen maandag het meest, op het jaagpad in Grobbendonk met 123% en op de Netedijk in Lier met 112%, dit in vergelijking met een maandag begin maart 2020.

Grafiek fietsers tijdens coronaperiode

Minder functionele fietsers

Het normale ritme van een werkdag, met een duidelijke ochtend- en avondspits, is verdwenen. De fietstellingen tonen nu een patroon van de recreatieve fietser. Dat fenomeen zien we op de belangrijke woon-werk-assen. Zo daalt het aantal fietsers op de fietsostrade F1 in Mechelen met 25% en in Willebroek, op de kruising van vijf fietsostrades, met 45%. Een grote daling in aantal fietsers stellen we vast op de fietsbrug in Berchem, met een daling van 52%, en op de fietsbrug Ijzerenlaan in Antwerpen met 57% minder fietsers. Het meeste fietsers registreren we nu tussen 14 en 17 uur.

Grafiek fietsers tijdens coronaperiode

Fietsen als ontspanning tijdens coronaperiode

De cijfers van de provinciale Fietsbarometer bewijzen dat mensen zich aan de tips houden: blijven bewegen en dit door te fietsen. In het weekend zien we een serieuze stijging in het aantal fietsers, zowel in vergelijking met begin maart van dit jaar als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ongetwijfeld speelt het mooie lenteweer hier ook een rol in.

Sinds het begin van deze maand stijgt het aantal fietsers met 128% op de Netedijk in Lier. Dit is zelfs een stijging van 78% tegenover maart 2019. We merken ook zo’n grote stijging op in Rumst (+125%), op de fietsostrade F14 in Kapellen (+95%), ter hoogte van het Steenplein in Antwerpen (+88%) en op de fietsostrade F1 in Hove (+70%). Dit staat in schril contrast met de Mercatorstraat in Antwerpen waar er 41% minder fietsers geteld werden en op de Lodewijck de Konincklaan in Hoogstraten waar er 18% minder fietsers voorbij kwamen dan begin maart 2020.
 

Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar 4 maanden voor algemene provinciebelasting

publish date
26.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen. Zoals steeds worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

Jaarlijks verstuurt de provincie Antwerpen de aanslagbiljetten voor de algemene provinciebelasting in maart en april. Het provinciebestuur wil evenwel absoluut voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen in navolging van andere overheden om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Neem dan zeker een kijkje bij de veelgestelde vragen.

Helpt ook jouw vagina de wetenschap vooruit?

publish date
25.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Het PIH zetelt in de adviesraad van het Isala-project, een gloednieuw citizenscienceproject van de Universiteit Antwerpen. Samen met de hulp van 200 vrouwen willen zij voor de allereerste keer proberen om met state of the art DNA-technologie het vrouwelijke microbioom beter te begrijpen.

affiche Isala project

Over de vaginale gezondheid is nog erg weinig geweten. Nochtans spelen de miljoenen bacteriën in de vagina hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol. UAntwerpen wil de blinde vlek wegwerken en zet een uniek citizenscienceproject op poten. Gezocht: 200 vrouwen.

Volgens de Verenigde Naties zullen er in 2050 wereldwijd meer mensen sterven door antibioticaresistente bacteriën dan door kanker. Ook de recente coronavirus crisis toont aan dat micro-organismen een grote impact kunnen hebben op onze gezondheid en wereldeconomie. En toch zijn er nog steeds belangrijke lacunes in de wetenschappelijke kennis rond gezonde alternatieven voor het gebruik van antibiotica of andere strategieën om onze immuniteit te verhogen. Een belangrijke sleutel ligt waarschijnlijk bij de micro-organismen in en op het menselijk lichaam: het microbioom. Voor de vrouwelijke gezondheid zijn de miljoenen bacteriën in hun vagina wellicht cruciaal.

Prof. Sarah Lebeer (Departement Bio-ingenieurswetenschappen aan de UAntwerpen) en haar collega’s willen anno 2020 eindelijk die blinde vlek in de wetenschappelijke kennis over het menselijk microbioom wegwerken. Ze zetten hun schouders onder een uniek en grootschalig citizenscienceproject: de wetenschappers willen met de hulp van vrouwen in Vlaanderen (en met state of the art DNA-technologie) voor de allereerste keer het vrouwelijk microbioom doorgronden.

Lees meer op isala.be. Vrouwen die wensen deel te nemen, kunnen zich ook via deze weg registreren.

Let’s swab for the future.
 

Na een nat voorjaar, een droge zomer? De Antwerpse bossen zijn er klaar voor!

publish date
20.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

70.474 boompjes en 12.339 meter bosrand geplant: de Antwerpse Bosgroepen ronden een succesvol plantseizoen af

 

Het afgelopen plantseizoen waren de Antwerpse Bosgroepen druk in de weer: van aanplantingen bij gemeenten over herbebossingen en beheerwerken bij privé-eigenaars. Het resultaat: de bossen in de provincie Antwerpen zijn weer een pak jonger, diverser en weerbaarder. Ook wie ontspanning zoekt tijdens de coronacrisis, kan terecht in enkele van de boscomplexen waar gewerkt werd.

Karolien Devriendt, coördinator Bosgroep Antwerpen Noord, legt het belang uit van deze boswerken: "In tijden van klimaatverandering is het essentieel om te investeren in betere en weerbare bossen. Bomen nemen CO2 op en zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens warme dagen. Een divers bos is beter bestand tegen plaagsoorten, zoals de letterzetter die momenteel de monotone fijnsparbossen teistert. En grotere bossen vormen dan weer een buffer tegen zware regenval. De Bosgroepen werken zo aan een betere leefomgeving, klaar voor de uitdagingen van de toekomst."

Aanplanting Bosgroepen provincie Antwerpen stadsbos Turnhout
Leerlingen uit Turnhoutse basisscholen tijdens een aanplanting.

Meer en beter bos voor iedereen

Enkele cijfers van afgelopen plantseizoen op een rijtje: 70.474 nieuwe boompjes, 347 nieuwe kloempen (groepjes jonge boompjes), 12.339 lopende meter bosrand en 59,94 hectare (her)bebossing. Mooie cijfers, maar de Bosgroepen doen veel meer dan enkel de gekende aanplantingen. Ze verlenen ook advies aan hun leden, bieden vormingen aan, helpen bij onrendabele beheerwerken zoals het verwijderen van invasieve exoten, het beheer van hakhout, het aanleggen van bosranden ... Waar mogelijk worden de beheerwerken bij verschillende eigenaars gegroepeerd omwille van de kostenbesparing en efficiëntiewinsten.

Ook wie ontspanning zoekt tijdens de coronacrisis, kan genieten van de investeringen in het bos. Heel wat privébossen maken namelijk deel uit van grotere boscomplexen die toegankelijk zijn. Zo kan je bijvoorbeeld terecht in de boscomplexen Zoerle en Oevelse dreef in Westerlo, Hertberg in Herselt, Heidehuizen in Mol en Balen, Beverdonkse heide in Retie …

Bosgroepen provincie Antwerpen boseigenaar
Boseigenaar Jo bij enkele boompjes die deze winter opnieuw werden aangeplant.

Boseigenaar Jo: “Scouts van onze kinderen hielp mee bij de verjonging van het bos”

Boseigenaar Jo Desmet uit Wijnegem vertelt: “Mijn vrouw en ik beheren 1,5 hectare bos. Omdat het bos vooral bestond uit verouderde populieren, raadde de Bosgroep ons aan om het bos om te vormen. Zo krijgen we een jonger en meer divers bos. De populieren werden gekapt en verkocht via de Bosgroep. In januari 2019 werden in de plaats 30 gevarieerde groepjes met jonge bomen aangeplant. De scouts van onze kinderen hielp mee bij de aanplanting, het werd de leukste geldactie die ze ooit deden. Deze winter werden nog enkele boompjes vervangen die het eerste jaar niet overleefden. Dankzij de Bosgroep kunnen we nu genieten van een divers bos, met zwarte els, eik en beuk, en zullen ook onze kinderen nog lang kunnen genieten van het bos.”

 

MEER INFO

Kwartier Z wordt triagepunt voor mogelijke coronapatiënten

publish date
20.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Kwartier Z, een deel van het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk, wordt vanaf vrijdagnamiddag 20 maart een voorpost voor de spoedafdeling van het UZA om de mogelijke toevloed aan coronapatiënten op te vangen. De coördinatie van het triagepunt gebeurt door de plaatselijke huisartsenkring. De provincie Antwerpen verleent haar volle medewerking aan dit initiatief en stelt onder meer het gebouw gratis ter beschikking.

Het triagepunt opent vanmiddag, vrijdag 20 maart om 14 uur. Voorlopig wordt enkel op vaste tijden gewerkt, maar alles is erop voorzien om indien nodig snel over te schakelen naar een 24/7-werking.

De beschikbare ruimte in het Gouverneur Kinsbergencentrum is ingericht voor 3 artsen, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal. Deze ruimte wordt volledig afgesloten van de rest van het gebouw met een veiligheidssluis.

Het is niet de bedoeling dat patiënten zichzelf spontaan aanbieden aan het triagepunt; dat gebeurt enkel op afspraak en na doorverwijzing door de huisarts. Op een afgescheiden deel van de parking wachten ze in hun auto tot ze telefonisch verwittigd worden dat ze aan de beurt zijn. De plaatselijke huisartsenkring Zuid (Hoboken, Kiel, Wilrijk / HAAZ) coördineert de werking van het triagepunt.

De provincie heeft deze locatie spontaan aangeboden als extra ondersteuning. In normale omstandigheden is Kwartier Z een centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorgsector. Maar in deze uitzonderlijke tijden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarom stelt de provincie haar infrastructuur ter beschikking om er een triagepunt van te maken. Ook de kosten voor telefonie en ICT neemt de provincie voor haar rekening.

Provincie Antwerpen verhoogt investeringen in fietsinfrastructuur spectaculair

publish date
19.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Alle overheden maken een meerjarenprogramma op bij de start van elke nieuwe bestuursperiode. Gedeputeerde Luk Lemmens van Mobiliteit heeft namens de deputatie de plannen voor de periode 2020-2025 in de provincieraad bekend gemaakt. De financiële inspanningen van de provincie Antwerpen voor het fietsbeleid stijgen spectaculair. Voor de aanleg van fietsostrades voorziet de deputatie €117 miljoen.

De provincie Antwerpen gebruikt dit budget om te bouwen aan 8 fietsostrades: F1 Mechelen-Zemst, F11 Antwerpen-Lier, F12 Antwerpen-Bergen op Zoom, F14 Antwerpen-Essen, F102 Turnhout-Herentals, F103 Lier-Herentals, F104 Lier-Aarschot en F105 Herentals-Balen.

Daarnaast neemt de provincie Antwerpen haar rol van ondersteunend bestuur voor lokale overheden op. Voor gemeenten die bovenlokale fietsinfrastructuur bouwen, voorziet de deputatie ook nog eens een subsidiebudget van 27 miljoen euro. Gemeenten kunnen rekenen op inhoudelijke adviezen en financiële ondersteuning. De provincie Antwerpen zal daarnaast de rol van projectleider opnemen voor de optimalisatie van de populaire fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en het gedeelte van de fietsostrade F4 Antwerpen-Gent dat op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht ligt. De gemeenten langs de fietsostrade F1 en Zwijndrecht zullen na de opmaak van de ontwerpen ook een beroep kunnen doen op de subsidiepot om de werken effectief uit te voeren.
 

Innovatiesteunpunt zoekt slimme dorpen

publish date
17.03.2020

Zoek je naar een slimme oplossing voor jouw dorp?

Stel je voor 25 april 2020 kandidaat voor het ‘Smart Rural’-project! Dit is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de 'smart village'-benadering en -strategie te ontwikkelen en te implementeren. Het begrip 'Smart Village' omvat alle slimme strategieën en innovaties die dorpsgemeenschappen vandaag inzetten om hedendaagse problemen en uitdagingen (klimaatsverandering, vergrijzing, verkeerscongestie, …) op te lossen. 

Die oplossingen kunnen technologisch, digitaal of sociaal innovatief zijn. Digitalisering is dus slechts één strategie om ‘slimmer’ te worden. 

Belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van (minstens) een groep inwoners. Het gaat dus niet om individuele oplossingen. Afgebakende domeinen zijn smart farming; bio-economie & energie; digitalisering van de gezondheidszorg & sociale dienstverlening; deeleconomieën en coöperaties. Het concept is niet one-size-fits-all, maar houdt rekening met de noden en opportuniteiten van het respectievelijke gebied of gemeenschap.

Deze oproep kadert in het ‘Smart Rural’ project, een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de smart village -benadering en -strategie te ontwikkelen en te implementeren. Met dit initiatief is het de bedoeling om voor 17 dorpen, verspreid over Europa strategieën te ontwikkelen om hen ‘slimmer’ te maken. Hierdoor wil de Europese Commissie beter begrijpen hoe een dergelijk proces eruit kan zien, input kan genereren voor het toekomstig Europees  (stimulerings)beleid, maar ook lokaal stimulans bieden om aan de slag te gaan met het concept.

Drie redenen om mee te doen

 • Je wordt begeleid door experten;
 • Je kan kennis uitwisselen en samenwerken met andere dorpsgemeenschappen en belangengroepen;
 • Je dorp is zichtbaar op Europees niveau.
   

Interesse? 

Neem voor 25 april contact op met Davy Sterkens van Innovatiesteunpunt via E davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be.

 

DocAtlas zoekt een directeur!

publish date
16.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

IJver jij ook mee voor gelijke kansen in het onderwijs en de arbeidsmarkt? Ben je fan van het educatief materiaal rond de thema’s taal, welbevinden, diversiteit en (wereld)burgerschap? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken!

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van directeur voor het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa. Je zal werken op volgend adres: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

Meer info over de vacature vind je hier.

Solliciteer en wie weet vertel jij ons binnenkort zelf waarom het zo fijn is deel te zijn van ons team.

 

 

Maatregelen in Provinciale parken en domeinen in het kader van de COVID-19 bestrijding (update 1/4)

publish date
16.03.2020

Dit artikel wordt 2 keer per dag aangepast als de richtlijnen veranderen.

Deze provinciale parken en groendomeinen blijven open voor buurtbewoners en individuele bezoekers die met de fiets of te voet daar geraken:

 • Kasteeldomein d'Ursel
 • Rivierenhof
 • Vrieselhof
 • Hof Van Leysen
 • Kesselse Heide
 • Vrijbroekpark
 • Broek De Naeyer
 • Neteland
 • Prinsenpark
 • Hoge Mouw
 • De Averegten
 • Hertberg

Zoek je de buitenlucht op? Doe het dan veilig en respecteer de richtlijnen:

 • Maak geen gebruik van de speeltuinen en picknickbanken (waar mogelijk zijn ze afgesloten en/of weggehaald).
 • Houd afstand van andere bezoekers (min. 1,5 meter), onze domeinwachters zien hier mee op toe.
 • Doe niet aan bal- of groepsspelen, deze en andere samenscholingen zijn verboden.
 • Laat het niet druk worden in de hondenloopzones, respecteer ook hier de minimale afstand en gebruik de toegangspoorten met de nodige voorzichtigheid.
 • Paardrijden als recreatieve bezigheid is niet meer toegelaten. Alleen de absoluut noodzakelijke beweging en verzorging om het dierenwelzijn te waarborgen mogen doorgaan. Vertrek je vanuit de stal en doe je een beperkte lus, dan kan dat nog op de paardenroute van Hertberg. Met de trailer naar de route komen, kan niet meer.

Houd er rekening mee dat:

 • de meeste openbare toiletten gesloten zijn,
 • de parkings van al de domeinen gesloten zijn, met de wagen naar een park rijden wordt door politie niet toegestaan, dit is geen essentiële verplaatsing,
 • de provinciale domeinen in stedelijk gebied, Vrijbroek (Mechelen) en Rivierenhof (Antwerpen), tijdens weekends erg onder druk staan. Gelieve niet langer dan 2 uur in deze parken rond te wandelen en ga er niet naartoe als het al druk blijkt.

Deze maatregelen worden opgelegd om te voorkomen dat de groendomeinen moet worden gesloten. We willen heel graag de groene domeinen, parken en bossen open houden voor de buurtbewoner en individuele bezoeker. Daarom vragen we met aandrang om verantwoord om te gaan met dit aanbod. 

Sluiting Provinciale Recreatiedomeinen en Arboretum Kalmthout!

De Provinciale Recreatiedomeinen sloten hun deuren tot en met 19 april 2020. Zowel De Nekker in Mechelen, het Zilvermeer in Mol, als De Schorre in Boom, maar ook Arboretum Kalmthout en de Lilse Bergen in Lille, zijn gesloten.

Deze sluiting geldt voor de volledige Recreatiedomeinen, zowel voor verblijfsrecreatie als dagrecreatie, als winkels, als horeca, speeltuinen en parkings.

Bekijk ook de websites en Facebook-pagina's van de domeinen in je buurt voor gedetailleerde en specifieke maatregelen.

Fietsnetwerk Kempen 2020: extra kwaliteit en comfort

publish date
13.03.2020

Met de hulp van toeristische partners, gemeentebesturen, terreinbeheerders, vrijwilligers en fietsers gaf Toerisme Provincie Antwerpen het knooppuntennetwerk in en naar de Kempen een kwaliteitsinjectie.

Nieuw in 2020?

gezin op de fiets aan het water naast een knooppuntbord

- 150 km nieuwe of vernieuwde trajecten (in en naar de Kempen)

- 10 extra inrijpunten

- integratie van nieuwe fietspaden, fietsbruggen en fietsostrades

- oplossing voor enkele gevaarlijke punten

- opdeling lange trajecten in kortere lussen

- vlottere verbindingen vanuit o.a. Antwerpen, Mechelen en Zuidrand

Check www.routedokter.be voor detailkaartjes van de meest ingrijpende wijzigingen.

Extra bordjes langs het fietsnetwerk maken je attent op een gewijzigde situatie.

 

Fietskaart Kempen 2020

Alle 2175 km routes, knooppunten en toeristische blikvangers vind je terug op de fietskaart Kempen 2020.

Goed om weten: ook de knooppuntenroutes in Antwerpen, Mechelen, Zuidrand én Scheldeland staan op de kaart.
Meer nog, de uitsnede omvat een deel van de aangrenzende netwerken in Limburg en Vlaams-Brabant en zelfs Zeeland, Midden-Brabant en Kempen (NL).

Je bestelt de fietskaart Kempen 2020 (9,95 euro) op www.kempen.be.
Ze is ook te koop bij de toeristische infokantoren en Standaard Boekhandels in de Kempen.

Populaire routeplanners als www.routeyou.com, www.fietsnet.be en www.vlaanderen-fietsland.be werken steeds met up-to-date gegevens.

 

Meer weten?

Koenraad Pierré

koenraad.pierre@provincieantwerpen.be
 

Volgende van de detaillijst