Volg een webinar over voedergewassen

publish date
14.01.2021

Op 25 en 27 januari en op 2, 3, 4, 8 en 9 februari serveren het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid enkele webinars over voedergewassen voor de melkveehouderij.

Programma webinars

LCV-actueel:

 • Evolutie afrijping mais;

 • Rassenproeven mais;

 • Wanneer groenbedekkers inzaaien bij mais;

 • Graslandupdate anno 2021;

 • Vlinderbloemigen als droogtetolerante maaiteelt;

 • Updates over de waarschuwingsdienst voor voederbieten.

 • Teelt van veldbonen en sorghum.

LCV: Ziekten en plagen in voedergewassen

 • Actualiteiten over zaaizaadontsmettingen bij mais;

 • Gerstvergelingsvirus en de rol van mais als waardplant;

 • Ziekten en plagen bij voederbieten;

 • Aanwezigheid en preventie van mycotoxines in maiskuilen.

LCV: Onkruidmanagement in voedergewassen

 • Actualiteiten uit het knolcyperusonderzoek;

 • Onkruidbestrijding in mais;

 • Driftreductie bij mais en bieten;

 • Hoe puntvervuiling voorkomen.

Inschrijving

Deelname is gratis, inschrijven via de knop hieronder is wel een verplicht nummer. 

Verhuizing naar het nieuwe onthaalgebouw

publish date
11.01.2021

2021 kon voor ons niet beter beginnen. Deze week verhuizen we eindelijk naar het nieuwe onthaalgebouw van het Prinsenpark!

Een frisse start waarmee we hopelijk snel de coronaperikelen achter ons kunnen laten en jullie met open armen op onze gloednieuwe werkplek kunnen verwelkomen.

Voorlopig blijft voor onze bezoekers alles bij het oude: activiteiten die kunnen doorgaan en de wandelingen vertrekken nog aan het oude gebouw. De toiletten blijven geopend en gevonden voorwerpen kan je nog steeds in de inkomhal deponeren.

Je kunt ons nu nog niet bezoeken in het nieuwe gebouw, maar we staan wel telefonisch paraat. Je kan ons ook een mailtje sturen (prinsenpark@provincieantwerpen.be) of een bericht op facebook zetten.

Later dit voorjaar kunnen we jullie wel ontvangen, meer info vind je tegen dan op onze website en facebookpagina. 

Met vragen of voor leveringen tijdens de kantooruren kan je telefonisch bij ons terecht: 014 37 91 74.

Sanering van terrein Frateur in Boom start voorjaar 2021

publish date
07.01.2021
???module.newsItem.label.themes???

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft begin december de aannemer aangesteld die de sanering van het terrein Frateur langsheen de A12 voor rekening neemt. Deze sanering wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2021 en duurt enkele maanden. De aannemer start met het afgraven van de bovenste laag van het hele terrein, en vult nadien het afgegraven deel opnieuw aan met propere grond. 

Voor deze saneringswerken werkt de aannemer een plan van aanpak uit dat we tijdens een digitaal startoverleg voorleggen aan de buurt, en in het bijzonder aan de bewoners van aanpalende panden. De datum voor dit startoverleg laten we tijdig weten.

We streven er bij de sanering naar om de oude gebouwen van Frateur te behouden als geluidsbuffer tegen het verkeerslawaai van de A12.  Of dit lukt, hangt af van hun stabiliteit. Voor de gebouwen die behouden blijven, zoeken we in het Masterplan voor de stationsomgeving naar een nieuwe functie.

Blijf je graag op de hoogte van deze saneringswerken, meld je dan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Op de pagina's van De Stationsomgeving Verbindt in Boom lees je meer over dit project.

6,9 miljoen euro subsidie in 2020 voor aanleg van fietspaden in provincie Antwerpen

publish date
07.01.2021
???module.newsItem.label.themes???

Ruim 38 kilometer fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de provincie Antwerpen werd in 2020 verbeterd. 29 gemeenten en steden klopten hiervoor aan bij het Fietsfonds wat neerkomt op een investering van 6,9 miljoen euro.

fietspad Olensteenweg Kasterlee
De gemeente Kasterlee deed beroep op het Fietsfonds voor de heraanleg van de Olensteenweg

 

Een gemeente of stad kan een beroep doen op het Fietsfonds, een samenwerkings-overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies, voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Een gemeente kan zo negentig of zelfs honderd procent Fietsfondssubsidie krijgen. In 2020 deden maar liefst 29 gemeenten en steden in de provincie Antwerpen hierop beroep, goed voor 38,5 kilometer fietspaden op het BFF-netwerk, een investering van 6,9 miljoen euro. De provincie Antwerpen prefinanciert dit bedrag en krijgt nadien 50% terug van de Vlaamse overheid.

Binnen het Fietsfonds zijn er twee subsidiereglementen, respectievelijk voor de aanleg van fietsostrades en voor fietsinfrastructuur op de overige bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). De aanleg van fietsostrades 100 procent subsidieerbaar, waarbij naast de aanlegkosten ook de studie- en grondverwervingskosten meetellen. Voor de aanleg van fietsinfrastructuur op de overige BFF-routes kan de lokale overheid rekenen op een tussenkomst van 90 procent van de subsidieerbare aanlegkosten.

Investeringen 2020

Van de 6,9 miljoen euro subsidie ging bijna 6 miljoen euro naar de aanleg van fietsinfrastructuur op de overige BFF-routes waaronder

 • 1,4 miljoen euro naar Heist-op-den-Berg voor de fietspaden tussen de Morkhovenseweg en L. van Bauwelstraat en de Lostraat;
 • 740 000 euro naar de Olensteenweg in Kasterlee;
 • 720 000 euro naar de Lierbaan in Putte;
 • 355 000 euro naar de Van Den Nestlaan in Ranst.

Vorig jaar waren er ook vijf dossiers voor de fietsostrades. Dit wijst er op dat de gemeenten ook voor fietsostrades de weg naar het Fietsfonds hebben gevonden, een partnerschap dat de provincie Antwerpen sterk aanmoedigt.

 • 300 000 euro voor de aanleg van de fietsweg tussen Parmastraat en Heidestraat in Zwijndrecht, onderdeel van de fietsostrade F4 Antwerpen-Gent. 
 • 150 000 euro voor de verlichting op de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals voor de stad Herentals; 
 • 245 000 euro ging naar de stad Antwerpen voor de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen Columbiastraat en Manchesterlaan. 
 • 130 000 euro voor de gemeente Puurs voor de fietsostrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen tussen Bornem en Puurs 
 • 145 00 euro voor de verbreding van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen tussen de Roderveldlaan en Deurnestraat voor de stad Mortsel 145 000 euro. 

Investering van 14 miljoen euro in 2021

Binnen de provincie Antwerpen is de aanleg van fietsostrades het paradepaardje. Dit jaar is er meer dan 10 miljoen euro voorzien voor eigen investeringen in fietsostrades. Daarnaast voorziet de provincie Antwerpen nog eens 4 miljoen euro voor gemeenten en steden die zelf infrastructuur aanleggen of verbeteren op het BFF.

Startschot voor opwaardering Stationswijk Boom

publish date
06.01.2021
???module.newsItem.label.themes???

Eind december 2020 beslisten de deputatie van de provincie Antwerpen en het college van Boom welk ontwerpbureau aan de slag gaat om de Stationsomgeving van Boom te hertekenen.  Het gekozen team kwam als laureaat uit de procedure Open Oproep die door het Team Vlaams Bouwmeester was georganiseerd. Hiermee is nu echt het startschot gegeven voor de opwaardering van de wijk.

Ambities voor de Boomse stationsbuurt

Even terug in de tijd, naar eind 2019. Provincie Antwerpen en het college van Boom organiseerden toen samen een infomarkt voor alle geïnteresseerden, in het stationsgebouw van Boom. Samen wilden ze een gemeenschappelijk plan uitwerken voor de stationsomgeving van Boom. Onder andere NMBS en Infrabel, De Lijn, meerdere departementen van de Vlaamse Overheid, de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus engageren zich om hier aan mee te werken.

De streefdoelen zijn:

 • Het isolement van de stationswijk verbreken door – letterlijk – een betere verbinding te maken met het centrum van Boom en omliggende wijken
 • Het station beter bereikbaar maken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s .
 • De wijk opwaarderen en levendiger maken.

Onder leiding van Team Vlaams Bouwmeester zochten we vervolgens naar een ontwerpteam dat deze ambities in concrete plannen kan omzetten.

Wat mogen we nu verwachten?

Samen met de bewoners

In 2021 werkt het ontwerpteam voorstellen uit voor stationswijk. Betere verbindingen met de omliggende wijken, meer groen en levendigheid in de buurt en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets zijn belangrijke prioriteiten.

Ook in de stationsomgeving zelf zie je binnenkort de aanvang van de project. Zo gaat OVAM begin 2021 als eerste aan de slag, met de sanering van het terrein Frateur.

Bewoners van de wijk, pendelaars, bezoekers en werknemers in de wijk nodigen we mee uit aan tafel om de toekomst van het station en de stationswijk vorm te geven. Nog voor de zomervakantie plannen we bijeenkomsten om samen voorstellen te evalueren en te verbeteren.

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Op de pagina's van De Stationsomgeving Verbindt in Boom lees je meer over dit project.

Gesloten wegens storm

publish date
27.12.2020

STORMGEVAAR RISICOFASE ROOD 

Toegangsverbod voor bezoekers

op zondag 27 december vanaf 6u tot maandag 28 december om 6u

PGRA Stormgevaar
stormmelding risicofase rood

 

Vrieselhof dicht door storm!

Betrokken provinciale groendomeinen regio Antwerpen:


-      Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 te 2100 Deurne
-      Vrieselhof, Schildesteenweg 95 te 2520 Ranst (De Remise blijft bereikbaar)
-      Hof van Leysen, Markgravelei te 2018 Antwerpen

De risicofase is gebaseerd op de weersverwachtingen en berichten berekend door KMI, windfinder.com en overheidsdienst defensie België. Deze berekening van het stormrisico is specifiek gericht op stormgevaarlijke beboste natuurterreinen die zijn opengesteld voor het publiek.

Toelichting risicofases:

ROOD: wind vanaf 80 km/u - Acuut gevaar. De toegang voor bezoekers, clubs, medewerkers en diensten  tot het betrokken gebied wordt na overleg met beheerders en domeinwachters aangepast of verboden. Er wordt bij beslissing tot toegangsverbod aan alle ingangen van de betrokken openbare domeinen bebording aangebracht die de toegang voor bezoekers verbiedt. Betrokken clubs, medewerkers en diensten worden ingelicht dat toegang tot de domeinen wordt verboden voor bezoekers, clubs en indien noodzakelijk medewerkers en diensten. Er worden extra controles ingezet door de domeinwachters om de bezoekers die zich toch in de domeinen bevinden te verzoeken deze domeinen te verlaten.

ORANJE: wind tussen 61 km/h en 80 km/h - gevaar. Wees voorzichtig! Beheerders en domeinwachters zijn extra waakzaam en stormprocedure wordt opgestart. Als er storm opkomt, worden extra controles ingezet om indien noodzakelijk de bezoekers die zich in de betrokken domeinen bevinden te verzoeken deze domeinen te verlaten, clubs en diensten en medewerkers worden ingelicht dat toegang tot de domeinen wordt afgeraden. Evacuatieruimte wordt indien beschikbaar en noodzakelijk opengesteld.

GEEL: wind tussen 50 km/h en 61km/h – weinig gevaar maar beheerders en domeinwachters zijn extra waakzaam.

GROEN: wind tot 50 km/h - Weinig gevaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bellens overleden

publish date
23.12.2020
???module.newsItem.label.themes???

De Antwerpse gouverneur, leden van deputatie en provincieraad melden met diepe droefheid het overlijden van

Peter Bellens
provincieraadslid en gewezen gedeputeerde

°19.10.1964  + 21.12.2020
Onverwachts van ons heengegaan te Herentals

Peter Bellens was gedeputeerde voor CD&V van 2011 tot 2018, bevoegd voor onder meer Welzijn, Europese samenwerking, Plattelandsbeleid,... Hij drukte als voorzitter ook zijn stempel op de verdere uitbouw van het Gouverneur Kinsbergencentrum, Het GielsBos, vzw Kempens Landschap,… Hij zal herinnerd worden als een zeer sociaalvoelend man, zowel in zijn beleid als in de omgang met de collega-mandatarissen en medewerkers bij de Provincie Antwerpen. 

Namens de gouverneur, deputatie, alle provincieraadsleden en personeelsleden biedt de provincie aan zijn echtgenote Hilde Bellens-Braet, zijn dochters en familie haar oprechte deelneming aan. Tot en met zondag 3 januari kan er een rouwregister ondertekend worden in de Lakenhal in Herentals.

Extra relancebudget voor toerisme

publish date
21.12.2020

Met een fikse injectie van 300.000 euro bouwt de provincie Antwerpen voort aan een meer veerkrachtige vakantiesector.

Kwaliteitsverhoging, verdere professionalisering en ontsluiting van informatie staan centraal bij de invulling.

Toerisme Provincie Antwerpen spreidt de initiatieven en het bijbehorende budget over meerdere jaren.
Het plan omvat vijf grote projectlijnen, met volgende blikvangers:

 • promotie fiets- en wandelvakanties, met koppeling van diverse bestemmingen;
 • belevingsvolle pop-ups als extra blikvanger op icoonfietsroutes;
 • bezoekersanalyse door mystery visits om kwaliteit, beleving en rendabiliteit van logies te verbeteren;
 • ontwikkeling campervriendelijk klimaat en kampeervriendelijke omgeving;
 • gebruiksvriendelijke en performante reserveringsmodule i.s.m. vzw Kempen Campings.

Lichtpuntjes voor vakantiesector

publish date
18.12.2020

Gelukkig ook lichtpuntjes in dit rampjaar voor de vakantiesector…
Samen met haar partners realiseerde Toerisme Provincie Antwerpen diverse acties uit het relanceplan.

In april lanceerde Toerisme Provincie Antwerpen een relanceplan voor de toeristische sector.
Het omvat tien acties, aansluitend bij haar provinciale opdracht en de strategische beleidsplannen. 

Enkele in het oog springende realisaties:

 • Het merk Vlaanderen Vakantieland staat weer op de kaart, ook in Wallonië.
 • Ruim 40.000 Vlamingen en Nederlanders bestelden de Vakantiegids Kempen of het Vakantieboek Scheldeland. Een record!
 • Onze provincie telt al een 20-tal campergastbedrijven.
 • Kempense logiesuitbaters volgden een individuele coaching rond het thema ‘bezoekerscyclus’.
 • Vier Vlaamse icoonfietsroutes - Kempenroute, Schelderoute, Kunststedenroute en Vlaanderenroute - staan in de steigers.
 • Het project ‘autismevriendelijke vakanties’ betekent een nieuwe stap richting drempelvrij toerisme. 

Benieuwd? Bekijk het filmpje over de relance-acties.

Provincie Antwerpen antwoordt met investeringsplan op de COVID-19-crisis

publish date
17.12.2020
???module.newsItem.label.themes???

De Antwerpse provincieraad stelde op 10 december haar kredieten voor 2021 vast. Ondanks een coronakost van 6,4 miljoen euro in 2020 blijft de provincie Antwerpen op koers met haar meerjarenplan en geeft ze met een investeringsbeleid van 39,8 miljoen euro een antwoord op de COVID-19-crisis. Daarnaast wordt in 2021 een lange termijn doorstart- en transitieplan complementair aan de andere overheden opgestart met onder meer een herstartplan voor de toerismesector van de provincie Antwerpen. Tot slot zet de provincie het meerjarenplan in als instrument om een standvastig antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen, die door de voorbije maanden extra aan de oppervlakte zijn gekomen.

De gezondheidscrisis kostte de provincie zo’n 6,4 miljoen euro. Het betreft zowel uitgaven als gederfde inkomsten zoals huur- en concessiekwijtscheldingen. Op deze manier pompte de provincie zuurstof bij die nodig was om de eerste schokken van de crisis te kunnen verwerken. Er werd ingegrepen waar nodig waarbij enerzijds kort op de bal werd gespeeld, maar anderzijds ook blijvend werd ingezet op structureel beleid op middellange en lange termijn. Dankzij dit beleid heeft de provincie de armslag om in 2021 een begroting voor te leggen met investeringen. Ondanks corona kan de provincie in 2021 haar exploitatie-uitgaven en investeringen onverminderd blijven doen, welke in tijden als deze een enorme meerwaarde zijn.

 

De provincie Antwerpen kiest ook resoluut voor een lange termijn doorstartplan dat complementair is aan de andere overheden en schrijft in op de Europese, federale en Vlaamse herstelplannen vanuit de eigen expertisegebieden. Zo heeft de versterking van ons vergunningsbeleid gerendeerd in een snelle vergunning voor Pfizer en Janssens Pharmaceutica met betrekking tot productie-eenheden voor een vaccin. De provincie Antwerpen kan op vlak van innovatie, onderwijs, digitalisering en tot slot water en groen onderscheiden en de bovenliggende herstelplannen versterken. 

 

Uiteraard laat het ongewone jaar 2020 zich budgettair voelen. Tot nog toe heeft het toepassen van alle crisismaatregelen de provincie Antwerpen al zo’n 6,4 miljoen euro gekost, onder andere door financiële verliezen bij de extern verzelfstandigde agentschappen en minder ontvangsten door het wegvallen van inkomsten en als gevolg van vrijstellingen aan concessiehouders. Maar door de overschotten van 2019 in 2020 niet uit te geven, kan het jaar toch financieel gezond afgesloten worden. Dat maakt dat de provincie– ook al hebben we een moeilijk jaar gehad -  niét om steun moeten aankloppen, noch bij andere overheden, noch bij de burgers. 

Acht speerpunten

 1. Binnen ons fietsbeleid is de aanleg van fietsostrades het paradepaardje. Voor 2021 staat een bedrag van € 10.375.000 aan uitgaven voor eigen investeringen in fietsostrades ingeschreven. Voor gemeenten die zelf infrastructuur aanleggen op het BFF voorzien we een subsidiebedrag van € 4.000.000.
 2. Er wordt € 6.000.000 geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen voor CVO Vitant en de internationaal gereputeerde muziekinstrumentenbouwopleiding ILSA, naast meer dan € 5.300.000 in schoolinfrastructuur voro PTS Mechelen, PTS Boom, PITO Stabroek, CVO Vitant campus Maalboot en PIVA.
 3. De investeringen in scholen zijn maar enkele van de 40 infrastructuurprojecten die in 2021 van start gaan voor in totaal €17.500.000, zoals de renovatie van het Lozanagebouw en een nieuwbouw voor het PIH in samenwerking met Waterlink en Pidpa op het Blue Gate bedrijventerrein, beiden in Antwerpen.
 4. € 6.300.000 voor flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid gaan o.m. naar lokale besturen die opnieuw zomerscholen organiseren, de oprichting van een fonds voor levenslang leren opgericht, projecten in de sociale economie ondersteund én er wordt sterk mee ingezet op zorgeconomie en zorginnovatie.
 5. Corona maakte duidelijk dat het platteland nood heeft aan veerkrachtige en zorgzame dorpen waarin mensen het voor elkaar opnemen, aan korte-keten-verkooppunten waar voedsel rechtstreeks van producent naar consument gaat én aan open ruimte als garantie voor een gezonde woonomgeving. Daarvoor is € 3.300.000 gereserveerd.
 6. Er wordt in totaal € 3.000.000 geïnvesteerd in de aanleg van natuurlijke en toegankelijke overstromingsgebieden waarmee o.a. 110 miljoen liter buffercapaciteit bij gecreëerd wordt; €200.000 voor ecohydrologisch herstel van beekvalleien en €800.000 voor waterinfrastructuur zoals pompen. Driedubbele winst: ruimte voor water, mens en natuur.
 7. Vanaf 1 januari 2021 verwelkomen we De Lilse Bergen. Er staat een jaarlijkse dotatie van € 400.000 ingeschreven, en een éénmalig bedrag van € 1.500.000 voor investeringen in gebouwen en infrastructuur.
 8. Om innovatie en ondernemerschap te stimuleren gaat € 5.000.000 naar onderzoeksopdrachten bij kennisinstellingen als VITO en Universiteit Antwerpen, naar ondersteuning van de detailhandel en naar POM Antwerpen voor het creëren en optimaliseren van bedrijventerreinen

Waar kun je terecht in de kerstvakantie?

publish date
08.12.2020
???module.newsItem.label.themes???

Een aantal diensten zijn even gesloten tijdens de eindejaarsperiode. Hieronder vind je alle info over de sluitingsdagen.  

Centrale administratie provincie Antwerpen

Gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021.

Provinciale scholen

avAnt, PITO Stabroek, PTS Mechelen, PTS Boom, PIVA

Gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

CVO Vitant

Gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

Domeinen

Arboretum Kalmthout

Elke dag open van 10 tot 17 uur, gesloten op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021. Plantencentrum en cadeau- & boekenshop vrij toegankelijk, toegang tot de tuin met tijdslot (tickets vooraf online reserveren via www.arboretumkalmthout.be), cafetaria gesloten. Administratie niet bereikbaar van vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

De Nekker, Mechelen

Gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. Dit geldt voor het hele domein waaronder o.a. sportaccommodatie, binnenspeeltuin Nekki, cafetaria en het zwembad De Nekkerpool.

De Schorre, Boom

Vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Van donderdag 24 december 2020 (15 uur) tot en met 1 januari 2021 zijn de onthaalbalie, administratie en diensten gesloten. De openbare toiletten zijn toegankelijk.

Zilvermeer, Mol

De camping, alle faciliteiten en administratieve diensten zijn gesloten tot voorlopig 15 januari 2021, volgens de coronamaatregelen. Het domein (dagrecreatie) blijft geopend.

Kempens Landschap

Gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. De meeste domeinen zijn geopend, maar enkele zijn gesloten: bijv. het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7, net zoals de tentoonstelling in het fort van Duffel. Kijk voor meer informatie op www.kempenslandschap.be

Provinciaal Groendomein Rivierenhof

Vrij toegankelijk tijdens de kerstvakantie. De administratieve diensten zijn gesloten van donderdag 24 december 2020 15 uur tot en met maandag 4 januari 2021. De kinderboerderij is gesloten. De wachtersbalie blijft geopend.

De Provinciale Groendomeinen Kesselse Heide en Vrieselhof  Vrij toegankelijk tijdens de kerstvakantie. De administratieve diensten zijn gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. De wachtersbalies zijn beperkt geopend.

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark

Vrij toegankelijk tijdens de kerstvakantie. De administratieve diensten zijn gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021. De wachtersbalie blijft geopend.

De Provinciale Groendomeinen De Averegten, Hertberg, Hoge Mouw en Prinsenpark

Vrij toegankelijk tijdens de kerstvakantie. De administratieve diensten zijn gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. De wachtersbalies zijn beperkt geopend.

Kasteel d'Ursel Het kasteel is gesloten, maar het park is vrij toegankelijk tijdens de kerstvakantie. De administratieve diensten zijn gesloten van donderdag 24 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021.

Expertisecentra

Campus Vesta

Gesloten van donderdag 24 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021. 

Kamp C

Het Infocentrum en Conferentiecentrum de Basis zijn gesloten van zaterdag 19 december 2020 tot dinsdag 5 januari 2021. Kamp C is gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021. 

PIH

Gesloten van donderdag 24 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021. 

PVI

Gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2021 maakt PVI deel uit van AP Hogeschool.

Vormingscentrum Malle

Het Vormingscentrum en de Uitleendienst zullen gesloten zijn van vrijdag 25 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021.

Inovant

Gesloten van donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2021 maakt Inovant deel uit van AP Hogeschool.

docAtlas

Gesloten in beide vestigingen van donderdag 24 december 2020 tot en met zaterdag 2 januari 2021. 

Europa Direct Gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.
PIME Gesloten van donderdag 24 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021.
Havencentrum Gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met 4 januari 2021.
Hooibeekhoeve Op de burelen is niemand aanwezig vanaf maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. Leveringen kunnen wel nog gebeuren tussen kerst en Nieuwjaar en dat elke dag tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
Proefbedrijf Pluimveehouderij Op de burelen is niemand aanwezig tussen vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari. Voerleveringen e.a. die voor 24 december 2020 worden doorgegeven, nemen de dierverzorgers in ontvangst. Niet-geplande leveringen kunnen in deze periode niet doorgaan.

Musea

Suske en Wiske Museum

Gesloten voor het publiek tot voorlopig 4 januari 2021. De administratieve diensten zijn gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot maandag 4 januari 2021.

Terugblik op webinar vleeskippen

publish date
06.12.2020

Op maandag 30 november organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij een webinar over het thema vleeskippen. Hier lees je hoe je het webinar kan (her)bekijken.

Programma webinar vleeskippen

Iris Van Dosselaer, inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij, nam de inleiding van het webinar voor haar rekening. Ze stelde na elke presentatie ook enkele vragen van deelnemers uit de chatfunctie van de livestream, aan de presentatoren. 

De presentatie over het Healthy Livestock project door dr. Roos Molenaar van de Wageningen Universiteit werd gesupprimeerd uit de opname van dit webinar omdat de resultaten van dit project eerst via een andere weg officieel gepubliceerd zullen worden.  

Onderzoeker Kris De Baere van het Proefbedrijf Pluimveehouderij gaf een presentatie over temperatuurcurves bij vleeskuikens. Welke invloed heeft het verhogen of verlagen van de temperatuur op dierprestaties, strooiselkwaliteit en uitstoot? Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij vergeleken we in de winter van 2019-2020 verschillende temperatuurcurves. Kris De Baere presenteerde in dit webinar de resultaten en geeft enkele opvallende waarnemingen mee.

Onderzoeker Peter Bleyen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij gaf een uiteenzetting over de haalbaarheid van meerwaardekippen in Vlaanderen. In het demonstratieproject De Andere Kip werd onderzoek gedaan naar een Vlaamse meerwaardekip die een extra segment kan vormen tussen de reguliere kip en de vleeskip. Er werden twee concepten van meerwaardekippen (‘welzijn’ en ‘milieu’) uitgetest en vergeleken met de reguliere kip. Peter Bleyen lichtte de verschillende aspecten en conclusies van het project toe.

De gedeputeerde bevoegd voor Landbouw, Ludwig Caluwé, sloot het webinar af met een inspirerend slotwoord.

Je kan het webinar herbekijken op het youtubekanaal van de provincie Antwerpen, in de afspeellijst land- en tuinbouw. 

Volgende van de detaillijst