Onderwijs en educatie

Goed onderwijs en professionele opleidingen zijn een sleutel voor individuele en collectieve vooruitgang. Met 7 secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en een centrum voor leerlingenbegeleiding voorziet de provincie in gespecialiseerde opleidingen. Breed toegankelijk en met veel zorg en begeleiding voor leerlingen en cursisten. Educatieve initiatieven van anderen, in het onderwijs maar ook in het verenigingsleven, staan we bij via het provinciaal vormingscentrum en het flankerend onderwijsbeleid.

Ons aanbod is zowel breed, van ASO tot BSO in het secundair, als diepgaand, met heel veel gespecialiseerde opleidingen. Een specialist ben je namelijk niet, je wordt het voortdurend. En de provincie stilt graag je honger naar kennis. Met de laatste publicatie uit de veiligheidssector bijvoorbeeld, of taal- en cultuurgerelateerde documentatie voor anderstaligen.