OKAN en multimodale woordplaten

Multimodale woordplaten gebruiken bij OKAN-leerlingen, een methode om snel Nederlands te verwerven en maximale leerkansen te creëren.

INHOUD?

Door het combineren van twee methodieken (woordenschatopbouw (Verhallen) en multimodale woordplaten (Loncke) leren OKAN leerlingen zelfstandig zo snel mogelijk het Nederlands te verwerven. Per reeks van 100 woorden zijn er werkschriften voor de leerlingen beschikbaar. Zeer gemotiveerde OKAN leerlingen nemen de werkschriftjes mee naar huis in de schoolvakanties. Zo onderhouden ze hun Nederlands en werken nog wat verder tijdens de schoolvakanties. Vanaf 600 wordt op tekstniveau gewerkt en syntaxis wordt ook systematisch opgebouwd.

Tijdens deze e-learning leer je de OKAN-werking kennen van BuSO-Sint Gregorius. Je maakt kennis met de multimodale woordplaten. Tevens wordt er een filmpje getoond van een OKAN-leerling, die zo snel mogelijk Nederlands leert met de woordplaten. Hij zit momenteel in zijn 4de jaar elektriciteit (TSO) in het gewoon onderwijs.

Het woordplatenteam vierde onlangs het tekenen van de 1000ste woordplaat!  

Wij hopen de woordplaten bij zoveel mogelijk OKAN-leerlingen te brengen zodat ze maximale leerkansen kunnen krijgen.

Meer info: https://www.woordplaten.be/index.html

Filmpje waarin Marijke het heeft over de begeleiding van Yankel: Yankel

DOOR WIE?

Marijke Lippens is reeds meer dan 25 jaar werkzaam bij BuSO Sint-Gregorius als logopediste, leerkracht en doventolk. Ze begeleidt er dove en slechthorende (OKAN-)leerlingen. Ondertussen heeft zij een grote expertise opgebouwd en heeft de school een eigen OKAN-werking. Reeds acht jaren ontwikkelt zij de multimodale woordplaten samen met de leerlingen. Rode draad is voor haar de theorie van Verhallen uit Nederland (woordenschatopbouw, het gebruik van visuele schema’s). Een krachtige leeromgeving mag zeker niet ontbreken. Marijke zet sterk in op “zo snel mogelijk Nederlands leren” om de leerlingen maximale leerkansen te bieden. De woordplaten bij zoveel mogelijk OKAN leerlingen brengen is dan ook haar ultieme motivatie.

VOOR WIE?

OKAN-leerkrachten

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.