Elektrische installaties 3de graad

In deze opleiding leer je:

  • leidingen en dozen monteren en plaatsen
  • draden en kabels trekken
  • elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden
  • eigen installaties in werking stellen conform het AREI
  • de basis van industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie elektrotechnisch installateur, niveau 3

Daarnaast omvat de opleiding ook verschillende activiteiten uit de beroepskwalficatie technicus industriële elektriciteit, niveau 4.

Studiegebied

Mechanica-elektriciteit

Graad

Derde graad BSO: eerste en tweede leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft 

Duur

2 jaar