Fietshersteller 2de graad

In deze opleiding leer je:

  • (elektrische) fietsen, aanverwanten en hun toebehoren op vraag van de klant op te bouwen, 
  • ze af te stellen
  • onderdelen en uitrusting te onderhouden, te herstellen en te vervangen.

(met 'aanverwanten' wordt bedoeld: aanhangwagens, eenwielers, rolstoelen, go-carts, e-steps, hoverboards, monowheels, e-skateboards, …)

Kwalificatie

• beroepskwalificatie fietshersteller, niveau 3

Studiegebied

STEM

Toelatingsvoorwaarden

Ja mag pas starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent:

  • 16 jaar zijn of 
  • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. (voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het eerste leerjaar van je tweede graadsopleiding.

Als je later (bv. bij de start van het tweede leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het eerste naar het tweede leerjaar van de tweede graad.

Verder gelden dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 3 BSO niet-duaal:

  • Geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald)
  • Kom je uit het  BUSO (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
  • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een OKAN-klas, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.

Duur

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren. Je stroomt automatisch door van 3 BSO duaal naar 4 BSO duaal.