Fietsinstallaties 3de graad

In deze opleiding leer je:

  • (elektrische) fietsen, aanverwanten en hun toebehoren op vraag van de klant op te bouwen, 
  • ze af te stellen volgens constructeurvoorschriften, 
  • ze te onderhouden, storingen te zoeken, onderdelen en uitrusting te herstellen en te vervangen; 
  • de diagnose en herstelling van mechanische en elektrische/elektronische componenten uit te voeren;

(met 'aanverwanten' wordt bedoeld: aanhangwagens, eenwielers, rolstoelen, go-carts, e-steps, hoverboards, monowheels, e-skateboards, …)

Kwalificatie

• beroepskwalificatie fietshersteller, niveau 4

Studiegebied

STEM

Toelatingsvoorwaarden

Je mag pas starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent:

  • 16 jaar zijn of 
  • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. (voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het1e leerjaar van je tweede graadsopleiding.

Als je later (bv. bij de start van het 2e leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het 1e naar het 2e leerjaar van de 2e graad.

Voorts zijn er algemene toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 BSO nl.  ofwel:

  • geslaagd zijn  in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);
  • het getuigschrift van de 2e graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een CDO) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te mogen starten;
  • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school** of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;
  • kom je uit het  BUSO, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Duur

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Je stroomt automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.