Hotelreceptionist 3de graad

In deze opleiding leer je:

  • gasten onthalen en informeren over de verblijfsvoorwaarden, formaliteiten, prijzen en diensten in een hotel of toeristische verblijfplaats
  • reservaties registreren, check-in- en check-outprocedures uitvoeren en instaan voor de administratieve en financiële verwerking van gastendossiers
  • de veiligheid in het hotel garanderen om het verblijf van gasten zo aangenaam mogelijk te maken

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er de volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie receptionist, niveau 4

Studiegebied

Voeding

Graad

Derde graad bso: specialisatiejaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft

Duur

1 jaar