Hulpkelner 2de graad

In deze opleiding leer je:

  • het voorbereidend werk (mise-en-place) voor de zaal en de bar uitvoeren
  • instructies geven aan de zaalmedewerker
  • de bardienst, het onthaal en de bediening van de klanten volgens de regels van de kunst verzorgen

Kwalificatie

Na het 1e leerjaar van de tweede graad duaal stroom je automatisch door naar het tweede leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt: een attest van regelmatige lesbijwoning.

Na je tweede graads- traject (=na 4 duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen:

  • een getuigschrift van de 2e graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
  • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming). Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
  • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere gehelen. Deze deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.
  • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

Enkel als je je opleiding hebt beëindigd krijg je je studiebewijs. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni).
In duale opleidingen kan dit ook tijdens het schooljaar. De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt.

Studiegebied

Voeding en horeca

Graad

2de graad BSO

Toelatingsvoorwaarden

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO. Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden. In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Je kan les volgen in het DBSO als je op je eerste lesdag:

  • 16 jaar bent of
  • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn
  • nog geen 25 jaar bent

Duur

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over twee jaren. Je stroomt automatisch door van 3BSO duaal  naar 4 BSO duaal.