Plant en milieu 3de graad

In deze opleiding leer je:

  • helpen bij land- en tuinbouwteelten (akkerbouw/grove groenteteelt, fruitteelt, teelten onder bescherming of teelten in open lucht)
  • gemechaniseerd werk uitvoeren rekening houdend met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de milieunormen om de productiedoelstellingen (kwantiteit, kwaliteit, ...) te realiseren

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:   

  • Beroepskwalificatie assistent plantaardige productie, niveau 2
  • Beroepskwalificatie bestuurder landbouwmachines, niveau 3

Studiegebied

Land- en tuinbouw

Graad

  • Derde graad bso: Specialisatiejaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Duur

2 jaar