Restaurant en keuken 3de graad

In deze opleiding leer je:

 • voedingsmiddelen binnen de keuken bestellen en ontvangen
 • de noodzakelijke voorbereidingen doen
 • koude en warme maaltijden bereiden volgens de gepaste culinaire technieken en/of volgens de technische fiche
 • de gerechten afwerken
 • de kwaliteit controleren
 • de gasten ontvangen
 • gerechten en dranken voorstellen
 • bestellingen opnemen en doorgeven aan het bar- of keukenpersoneel
 • dranken en/of gerechten serveren en ze eventueel aan tafel afwerken
 • afrekenen

De leerling moet zijn/haar opleidingstraject vervullen binnen de 2 verschillende contexten, namelijk zaal én keuken.

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie hulpkok, niveau 3
 • Beroepskwalificatie kelner, niveau 4

Studiegebied

Voeding en Horeca

Graad

Derde graad BSO

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop de opleiding restaurant en keuken duaal zich situeert

Duur

Deze duale graadsopleiding loopt over twee jaren. Alle leerlingen stromen automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.