Bedrijfshulpverlener opfrissing

Doelgroep

Je volgde al een basisopleiding bedrijfshulpverlener en je wil je competenties behouden.

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent al in het bezit van een brevet bedrijfshulpverlener.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex welzijn op het werk zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je herhaalt alle vaardigheden die je in de vingers moet hebben om bij een ongeval of bij een ziekte op te treden als eerstelijnshulpverlener. De bijscholing leidt tot een officieel erkend brevet.

Programma

De opleiding duurt minimum 4 uur. Je krijgt een opfrissing over hoe je noodsituaties adequaat benadert. 

Prijs

100 euro

Inschrijvingen

Je kan je voor deze opleiding inschrijven via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.