Permanente vorming voor hulpverlener - ambulancier

Doelgroep

Je hebt het brevet van hulpverlener-ambulancier en je beschikt al over een geldige badge-112. Ook hulpverleners die zich specialiseren in rampenbestrijding of militaire hulpverleners komen na goedkeuring van de federale gezondheidsinspecteur in aanmerking voor deze voortgezette opleiding.

Leerdoelstellingen

Als hulpverlener-ambulancier moet je jaarlijks 24 lesuren volgen rond verschillende items. Na vijf jaar is elk hoofdstuk van het handboek herhaald, volgde je minstens 120 uur bijscholing en moet je een centrale eindevaluatie afleggen. Is deze positief, dan wordt de geldigheid van je brevet DGH met vijf jaar verlengd.

Lesprogramma

Als hulpverlener-ambulancier ben je wettelijk verplicht om jaarlijks 24 lesuren te volgen rond verschillende topics om de nieuwste ontwikkelingen in de medische sector op gepaste wijze toe te passen en je medische kennis aan te scherpen.

De startdatum van je bijscholingstraject is gelijk aan de startdatum van je badge-112. Dus exact één jaar na de startdatum van je badge moet je 24 lesuren gevolgd hebben. Twee jaar na de startdatum moet je dus 48 lesuren gevolgd hebben, ... De geldigheid van je brevet en badge-112 werd wettelijk vastgelegd op vijf jaar. Exact vijf jaar na de startdatum moet je dus 120 lesuren hebben gevolgd. Bij jouw deelname aan een centrale eindevaluatie krijg je drie lesuren toebedeeld.

Wanneer

De permanente vorming vindt jaarlijks op verschillende locaties in de provincie Antwerpen plaats. Dat kan centraal op Campus Vesta of decentraal in diverse opleidingscentra. Je kunt kiezen tussen weekdag-, avond- of weekendonderwijs.
Hieronder vind je de geplande opleidingsdata.

Voor de lessen op Campus Vesta werd een wijziging doorgevoerd. De vrije lesuren werden onttrokken aan de vaste permanente vormingen en worden slechts enkele keren per jaar georganiseerd. Aan de ambulancediensten wordt gevraagd om jaarlijks een bijscholing voor hun leden te organiseren. Uiteraard kan je nog steeds deelnemen aan een erkende bijscholing, een erkend symposium of een erkende rampoefening.

Campus Vesta organiseert jaarlijks 25 centrale en decentrale opleidingen.

Elke opleiding volgt een vooropgesteld traject van lessen dat werd vastgelegd in modules. Samen met de geldigheid van de badge werd de leerstof opgesplitst over 5 jaar. Jaarlijks volg je een andere module. Er zijn er vijf verschillende. Na deze periode wordt de volledige cyclus herhaald.

Je kunt op elk moment starten in de opleidingscyclus. Je moet dus niet eerst module 1 volgen, daarna module 2, enz.

Extra lessen?

Uiteraard mag je als enthousiaste hulpverlener extra lesuren (meer dan 120 uur) volgen. Hou er wel rekening mee dat deze lesuren niet kunnen worden overgedragen naar een volgende brevetverlenging. 

Inschrijven

Inschrijven voor de permanente vorming kan via onze Paspoort App. Je kan na het ontvangen van je nieuwe badge je gegevens doorgeven via dit formulier om een login te bekomen. Ook bij adreswijzigingen of veranderingen van dienst geef je je gegevens opnieuw door via het formulier.

Check zelf je opleidingsuren

Wil je graag weten hoeveel opleidingsuren je als hulpverlener-ambulancier al hebt gevolgd? Dan kan je dit opvolgen via jouw Paspoort App. Tevens stuurt Campus Vesta je om de drie maanden een detailoverzicht (via e-mail).

De handleiding kan je hier downloaden.

Nuttige links:

Meer info?