Afstappingsplan op de plaats van een zwaar misdrijf

Erkenningsnummer:

6203

Doelgroep:

 • Operationele personeelsleden volgende kaders: hoofdinspecteur, commissaris, hoofdcommissaris. 
 • Alle operationele personeelsleden die de functie van terreinondersteuner uitoefenen of ter plaatse komen op een plaats delict.

Bijkomende informatie:

De cursisten moeten de voorafgaandelijke 'verdacht overlijden - infosessie' (EDA6777) hebben gevolgd.     

Inhoud:

 • Omzendbrief: structuur en functies
 • Verwittigingsprocedure
 • Fiches
 • DNA-wetgeving en –analyse
 • Rol van het labo
 • Fiches in de diepte: interventieploeg, OGP ter plaatse, PD-manager: functies
 • Link met andere omzendbrief (Terro, Waardig afscheid nemen, …)
 • Oefeningen: table top
 • Rollenspelen

Duur van de opleiding:

22 uur                                                       

Maximum aantal deelnemers:

36

Prijs:

2023 : Participerend 315 euro / Niet-participerend 394 euro

2024 : Participerend 333 euro  / Niet-participerend 416 euro 

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Aline De Pooter via aline.depooter@campusvesta.be of 03 206 03 93

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03