Be Cyber Aware

Erkenningsnummer

7449

Doelgroe:

De opleiding is bestemd voor operationele personeelsleden van alle kaders en CALog-personeelsleden.

Inhoud

Onze docenten cybercrime en internetrecherche zien de jongste jaren een stijging van het aantal dossiers inzake (be)dreigingen gericht tegen politieambtenaren en hun naasten via het internet en sociale media. Daarnaast stellen we ook vast dat politieambtenaren niet (altijd) bewust omgaan met hun digitale voetafdruk en privacy-instellingen op bijvoorbeeld sociale media. Aan de hand van echte voorbeelden laten we de cursisten kennismaken met de gevaren van het online actief zijn en leren we hen de gepaste maatregelen nemen om zich optimaal te beschermen.  

Duur van de opleiding

4 uur                                                       

Maximum aantal deelnemers

24

Prijs

Participerend 58 euro  / Niet-participerend 73 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Aline De Pooter via aline.depooter@campusvesta.be of 03 206 03 93

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03