Motorrijder - Remmen en ontwijken - Technische politieprocedés

Erkenningsnummer

3615

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor operationele personeelsleden van alle kaders.

Bijkomende informatie

  • Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, dient men in het bezit te zijn van rijbewijs categorie A of een rijbewijs dat geldig is verklaard voor het besturen van een motorfiets.
  • In het bezit zijn van het brevet Motorrijder – Besturen van een dienstmotorfiets in stedelijke omgeving (EDA2114 + 2115) of brevet Verkeerspolitie (EDA2113).

Inhoud

  • Precisieremmen
  • Noodstop
  • Hindernissen ontwijken
  • Remmen en ontwijken
  • Snelle slalom
  • Bochtentechniek (juiste techniek, apex, motorbeheersing)
  • Intensieve begeleiding

Duur van de opleiding

8 uur

Maximum aantal deelnemers

12

Prijs

Participerend 265 euro  / Niet-participerend 331 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief Organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.