Omgaan met psychiatrische urgenties

Erkenningsnummer 3557

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

Inleiding: de psychiatrische crisis

  • definitie
  • kenmerken
  • oorzaken

Psychiatrische urgenties 

  • suïcidaliteit: kenmerken en mogelijke interventies
  • psychose en schizofrenie: kenmerken en mogelijke interventies
  • delirium (delirium tremens en excited delirium): kenmerken en mogelijke interventies
  • agitatie en agressief gedrag: kenmerken en mogelijke interventies

Interveniëren 

Aantal deelnemers

maximum 15

Meer info?