Prioritair rijden met dienstvoertuigen

Erkenningsnummer

5303

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor alle personeelsleden die met een prioritair voertuig de baan op mogen.

Inhoud

Theorie:                                                                                 

 • Wat zijn prioritaire voertuigen?                                                             
 • Wat is een dringende opdracht?                                                      
 • Gebruik blauwe lichten - bijzonder geluidssignaal                                 
 • Gedrag weggebruikers t.o.v. prioritaire voertuigen                            
 • Wat mag wel/niet in het verkeer?                                                     
 • Rechtvaardigingsgronden en verzachtende omstandigheden                   
 • Bespreking COL 16/2006                                                                    
 • Rechtspraak                                                                                   
 • Tips & tricks inzake prioritair rijden                                                       

Praktijk:

 • Spiegels afstellen
 • Bewust van dode hoek
 • Zithouding
 • Rijden op de openbare weg
 • Bewustmaking stopafstand
 • Manoeuvres
 • Defensieve/pro-actieve rit op de openbare weg
 • Prioritaire rit op de openbare weg

Duur van de opleiding

8 uur, voorafgegaan door een digitaal leerpad.

Minimum aantal deelnemers

2

Prijs

Prijs per 2 deelnemers:

Participerend 774 euro  / Niet-participerend 968 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief Organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.