Verkeerspolitie

Erkenningsnummer

7646 + 7647

Doelgroep

Personeelsleden die lid zijn van het basiskader, het middenkader of het officierskader. Bij mobiliteit, aangewezen zijn voor een functie van verkeerspolitie in een korps van de federale politie, voor zover dat die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.

Bijkomende informatie

Houder zijn van het rijbewijs categorie A of een rijbewijs dat geldig is verklaard voor het besturen van een motorfiets, slagen in een rijvaardigheidstest die voldoet aan de minimumnorm geldig voor het behalen van het rijbewijs A.

Inhoud

 • De plaats en de rol van de verkeerspolitie                                        
 • De tussenkomst van de verkeerspolitie                                             
 • De wegcontrole door de verkeerspolitie                                            
 • De weggebruiker - bestuurder                                                       
 • Het voertuig                                                                                     
 • Verkeersongevallen en - belemmeringen                                             
 • Studie van het verkeer: praktische implementatie                                     
 • Studie van het transport: zwaar vervoer - basismodule - specialisatiemethode - praktische implementatie                      
 • Plichten van de bestuurder 
 • Defensief en proactief rijden                                                             
 • Dienstmotorfiets: initiatie gebruik, beginselen van mechanica en onderhoud, basistechnieken, gevorderde technieken (remmen - ontwijken), rijden op de openbare weg + alle terreinen, rijden op gesloten circuit, interventietechnieken                                                
 • Opleiding motorrijder: professioneel gebruik - interventietechnieken, escorte                                           
 • Opleiding besturen van een snel voertuig in dringende omstandigheden: antislip, slipcontrole, anti-agressie, rijden op circuit aan hoge snelheid

Duur van de opleiding

356 uur + examen

Maximum aantal deelnemers

20

Prijs

Participerend 5.487 euro / Niet-participerend 6.859 euro ( prijs exclusief praktijk motorrijder ) 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief Organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.