24 oktober 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met extern verzelfstandigde entiteiten. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassingen reglement opleidingen. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Budget 2019. Herverdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Budget 2019. Machtigingskrediet 2019/64900000/18/0529. Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Oprichting EVAP Stichting Kempens Landschap, afgekort EVAP SKL SON. Vaststellen statuten. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Ontwerp-aanleg overstromingsgebied Scheppelijke Nete nr. 7.29.5 - verlegging Burgemeesterloop-Mol. Verrekening 1. Goedkeuring. (pdf)

3/4

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/5

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2019. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Budget 2019. Vierde reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal instituut PIVA. Blokken D en E en noordelijk deel blok F. Renovatie daken. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Interieurrestauratie. Relighting schip, zijbeuken, transept en koor. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Willebroek. Provinciaal groendomein Broek De Naeyer. Universeel toegankelijke toegang. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Deelname aan de overheidsopdracht geplaatst door de Stad Brugge voor leveren van PC hardware en servers en storage. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomsten voor leveren van softwarelicenties - deelname. Goedkeuring. (pdf)

4/8 Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Koningin Elisabethlei 16. Goedkeuring. (pdf)
4/9 Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Verkoop woning Turnhoutsebaan 152. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

5/1 Motie betreffende bescherming van Antwerps erfgoed, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)
5/2 Motie betreffende een make-over voor fietsostrade F1, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met Tomorrowland, ingediend door Tobias Daneels (Groen). (pdf)
6/2 Interpellatie in verband met de conceptnota beleidsplan ruimte provincie Antwerpen, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING