28 maart 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9° van het provinciedecreet. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Kleiputten” – Rumst en Boom – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Procoro jaarverslag 2018. Kennisname. (pdf)

1/3

Antwerpen. Erediensten. Roemeens-orthodoxe parochie de Geboorte van de Moeder Gods. Viering van de eredienst in de vroegere rooms-katholieke parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans - Heistraat 319 te 2610 Wilrijk. Langetermijnvisie op het gebruik van dit kerkgebouw door de Roemeens-orthodoxe parochie. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum. Nieuwe algemene reserveringsvoorwaarden voor bezoeken in schoolverband of individueel. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Vermindering saldo dotatie aan APB Vormingscentrum. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Bijzonder visreglement van het Vrijbroekpark en aanpassing van het provinciaal parkreglement Vrijbroekpark. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater). Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/4 Voorstel betreffende klimaatbeleid voeren via een klimaatbegroting: primeur voor de provincie Antwerpen? ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject nr. 7 - “Willebroek Noord”. Verlenging van de termijn van de Brownfieldconvenant opgenomen in een addendum aan de Brownfieldconvenant. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject “Kievermont”. Verlenging van de termijn van de Brownfieldconvenant opgenomen in een addendum aan de Brownfieldconvenant. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2019. Eerste reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Toelichting bij de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Budget 2019. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verzekeringspolissen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto. Plaatsing van de opdracht en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Boom. Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek, campus Boom. Verkoop van het pleintje tussen Beukenlaan en De Meyerestraat. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject Geel 11. Grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 1 en fase 2. Deelprojecten 11 en 12. Grondaankopen en ruiling. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Erratum. Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Negende en laatste reeks aankopen (deelprojecten 2 in Herentals en 14 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

5/1 Motie betreffende Insteek vanuit de provincie Antwerpen voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord: opmaak van een ‘memorandum', ingediend door Louis Schoofs en Ilse Van Dienderen (Groen).

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Wijziging samenstelling procoro. Goedkeuring.  

7/2

Autonoom provinciebedrijf Toerisme (APB TPA). Aanstelling deskundigen uit de toerismesector. Goedkeuring.  

7/3

Toewijzing mandaat in de raad van bestuur van het APB Campus Vesta. Goedkeuring.  

7/4 Dadingsovereenkomst dossier VARIA-2017-00622 - Bouwberoep Nijlen - goedkeuring