23 november 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provinciale overheid. Deputatie. Toewijzing bevoegdheden. Kennisname. (pdf)

0/2

Provinciale overheid. Wijziging vertegenwoordiging N-VA-fractie in verenigingen. Goedkeuring. (pdf)

0/3

Provinciale overheid. Aanpassing bevoegdheden, raadscommissies en adviesraden. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/3

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene vergadering 15 december 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/5

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Ontwerp van statutenwijziging. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene vergadering 15 december 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/10

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (gewone gedeelte). Goedkeuring. (pdf)

2/11

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (notariële gedeelte). Standpuntbepaling. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/13

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Ontwerp van statutenwijziging. Goedkeuring. (pdf)

2/14

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene vergadering 19 december 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/15

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Buitengewone algemene vergadering 23 januari 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/16

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/17

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene vergadering 18 december 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/18

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/19

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2017. Verschuiving middelen van budgetsleutel 0590/64900000 Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) naar POM Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vijfde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Dienst Thesaurie en Fixed Assets - boeking van uitgaande facturen van diverse debiteuren binnen het provinciebestuur van Antwerpen als oninbaar (minderwaarden)

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Algemene Financiering. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/3

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving kredieten DMCO naar DWEP.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/4

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Overdracht van een bedrag voor de kosten rond de Facebookadvertenties voor de acties 'Veleau' en 'Fortengordel'

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Exploitatiebudget. Uitgaven.
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/5

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Budgetwijzing van investeringen voor het beleidsdomein van Cultuur in het kader van de overheveling van de culturele en persoonsgebonden aangelegenheden
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Ontvangsten
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur
Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven
Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017
Vermindering van transactiekrediet van 2018

Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek
Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven
Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur
Rubriek IV. Investeringssubsidies en –schenkingen - Ontvangsten
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek
Rubriek IV. Investeringssubsidies en -schenkingen - Ontvangsten
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/6

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Schrapping investeringsbudget Fotomuseum in het kader van de overgang van de musea naar de museumstichting volgens budgetopmaak van 2018.

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2018 (pdf)

4/7

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving van budget in het kader van de financiering van de renovatie van het schildersatelier fase 2 op locatie van Kasteel d’Ursel.
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/8

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Aanwending werkingskredieten Stafdienst Ontwikkeling en Educatie voor verschillende projecten rond flankerend onderwijsbeleid binnen APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatie - Uitgaven
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 (pdf)

4/9

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving investeringskredieten in het meerjarenplan voor het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum.

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie.
Rubriek II.A.3. Roerende goederen
Verschuiving binnen het verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2018
Vermeerdering van transactiekrediet van 2019 (pdf)

4/10

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving van exploitatiemiddelen van Dienst Welzijn en Gezondheid Grondgebonden naar Stafdienst Vrije Tijd voor verhoging subsidies de Merode.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2018 (pdf)

4/11

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving investeringskredieten 2017 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen naar 2018 in functie van de bouw van amfibietunnels in Hertberg.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet van 2017
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 (pdf)

4/12

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving investeringskredieten 2017 Zilvermeer naar 2018 in functie van de optimalisatie/ uitbreiding van de parking, de herinrichting van het receptiegebouw en de plaatsing van zonnepanelen (fase 2).

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Het verbinteniskrediet blijft ongewijzigd
Vermindering van transactiekrediet van 2017
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 (pdf)

4/13

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Gedeeltelijke verschuiving van het investeringsbudget PGRK naar werkingsmiddelen.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekrediet voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/14

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verhoging ontvangsten Kasteel d'Ursel ten gevolge van fundraising Cuvée Antonine.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/15

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving van investeringskredieten van Dienst Erfgoed naar Kasteel d'Ursel voor de financiering van de inrichting van de voormalige boswachterssite tot werkzone.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2017
Rubriek II.A.5. Erfgoed - Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/16

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor werkingskosten en investeringen van dienst Gebiedsgericht Beleid, verlaging van exploitatiebudget, verhoging van investeringsbudget

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/17

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor subsidies en investeringen van dienst Mobiliteit, verhoging van exploitatiebudget, verhoging en verlaging van subsidies en verlaging van investeringsbudget

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven en Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek II.A.2.Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2018
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 (pdf)

4/18

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Overdracht van een bedrag om de continuïteit te garanderen van de werking van de afdeling projecten van de dienst Integraal Waterbeleid

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/19

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Eenmalige verhoging dotatie APB Havencentrum

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 (pdf)

4/20

Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Aanpassingen aan investeringsbudget naar aanleiding van de budgetbesprekingen 2018.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017
Vermeerdering van transactiekrediet 2018 en 2019
Rubriek IV. Investeringssubsidies en schenkingen – Ontvangsten
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2019

Investeringsenveloppe IE 02 – Logistiek
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2018 (pdf)

4/21

Budget 2017. Evenwicht na de vijfde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/22

Budget 2017. Vijfde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/23

Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Toeristisch belevingspunt 'De Blauwe Halte' - Scenografie 'De Velodroom'. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/24

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair voor het nieuwe Provinciehuis. Bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/25

Vastgoed. Antwerpen. Huisvestingsproject voor de opvang van slachtoffers van intra familiaal geweld. Aankoop woningen Kasteelpleinstraat 14 en 16 en inerfpachtgeving aan het OCMW van Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/26

Vastgoed. Beerse. PRUP Laak of Bolkse Beek (A.4.20.0). Aankoop gronden voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. (pdf)

4/27

Vastgoed. Kapellen. PRUP Kaartsebeek. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/28

Vastgoed. Kasterlee. Kemelbeek (A.9.07). Verlegging voor de aanleg van een bedrijventerrein door IOK. Overdracht van de nieuwe bedding aan de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/29

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwen van de sifon onder het kanaal Leuven-Dijle. Onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

4/30

Vastgoed. Niel. Overdracht grondoverschotten langs voormalige provincieweg aan Vlaams Gewest. Kennisname. (pdf)

4/31

Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend door Karin Van Hoffelen (Groen). Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Vrije Tijd. Budgetsleutel 0680/64900000. Subsidie voor uitvoering van projecten in het kader van het gebiedsprogramma de Merode. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

DTL. Provincieraadsvergadering van 23 november 2017. Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0959: Subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende ouderen. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Subsidies met betrekking tot sociale projecten, wonen en aangepast vervoer. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. (pdf)

9/3

Arbeidszorg: Opheffing subsidiereglementen arbeidszorg. Goedkeuring. (pdf)

9/4

Welzijn Algemeen. Voorstel tot opheffing van het reglement “impulssubsidie - innovatieve projecten in de welzijns en gezondheidssector”. Goedkeuring. (pdf)

9/5

EVAp VZW EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen. Ontbinding en vereffening PCMA vzw. Kennisname. (pdf)

9/6

EVAp VZW Gouverneur Kinsbergen. Ontbinding en vereffening GKC vzw. Kennisname. (pdf)

9/7

Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum, afgekort APB GKC. Vaststellen statuten. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale economie. Goedkeuring. (pdf)

10/2

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale economie. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. (pdf)

10/3

Erratum. Provinciale initiatieven. Reglement impulssubsidies voor innovatieve projecten sociale economie. Opheffing. Reglement impulssubsidies voor innovatieve projecten inclusieve economie. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. Aangepast bestek en erratum publicatie. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

13/1 Motie aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams Parlement, het federale Parlement en het Europees parlement betreffende politieke gevangenen in de Europese Unie, ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang). (pdf)

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met crisis in musea en Arenberg, oorzaken en oplossingen – Stop onbehoorlijk bestuur, ingediend door Kris Merckx (PVDA). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING