25 januari 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Iefke Hendrickx. Opvolging.

0/2

Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele commissies en verzelfstandigde entiteiten. Goedkeuring. (pdf)

0/3

Provinciale overheidsopdrachten - Aanstelling commissaris-revisor ten behoeve van de Autonome Provinciebedrijven. Goedkeuring. (pdf)

0/4

Wijziging klachtenreglement. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Opheffing van de subsidiereglementen van het departement Cultuur. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Opzegging samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw (OKV). Goedkeuring. (pdf)

2/2

Opdrachthoudende vereniging PONTES. Uittreding provincie Antwerpen. Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 c : restauratie van het Schyvenorgel. Verrekening nr. 5. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Restauratie. Restauratie interieur. Fase 0.3b: dringende instandhoudingswerken - gewelven sacramentskapel. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische scholen. Bouwen van nijverheidsklassen. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker. Vervangen van de terreinverlichting. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Renovatie daken blok A. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Herstellen en uitbreiden van de sporthal. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Tweede reeks aankopen (deelprojecten 3 in Herentals, 4 in Olen, 13 in Mol en Balen, en 14, 15 en 16 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Erfpacht site Mie Maan. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale Overheidsopdrachten – Opdracht voor diensten – Inhuring ICT consultancy - plaatsen opdracht, plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

Vrije Tijd. Toekenning van een provinciale borgstelling aan vzw Kempens Landschap voor de verwerving van gronden. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

9. Welzijn

 

9/1

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid en Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Mondiaal Beleid. Goedkeuring van nieuw subsidiereglement ter bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en aanpassing van bestaande reglementen. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

11/4

Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Samenwerkingsovereenkomst met coöperatieve El Recuerdo 2018-2027. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst Omgevingsvergunningen. Goedkeuring.

15/2

Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst omgevingsberoepen. Goedkeuring.